Fælles principper for personoplysninger i sogneplejen

   

Hvad stiller menighedsrådsmedlemmer op med de personoplysninger, de via sogneplejen kommer i besiddelse af?

Databeskyttelsesforordningen beskriver, at det skal et adfærdskodeks kunne svare på. Derfor har Kirkeministeriet i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd og med bistand af Kammeradvokaten udarbejdet et adfærdskodeks.

Det skal bistå de menighedsrådsmedlemmer, der som lægmænd ikke nødvendigvis kender til reglerne for databeskyttelse.

Det er frivilligt at tilslutte sig adfærdskodeksens retningslinjer, som sikrer, at man på dette område lever op til de forpligtelser, man som menighedsråd har i forhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Der er nu mulighed for at komme med høringssvar til forslaget. Høringsfristen er onsdag den 18. december 2019 – se nærmere her.