Fire trossamfund mister nu deres anerkendelse

  

Fire trossamfund får tilbagekaldt deres anerkendelse, fordi trossamfundene ikke som krævet har opfyldt deres indberetningspligt i forhold til Trossamfundsregistret.

Indberetningspligten medfører, at trossamfundene skal indberette oplysninger om deres vedtægter, trosgrundlag og ritualer mv. Fælles for de fire trossamfund er, at ingen af dem har indberettet disse oplysninger trods gentagne henvendelser siden november 2018, hvor Trossamfundsregistret blev sat i drift. Kirkeministeriet afsender i løbet af denne uge et brev til trossamfundene om, at de mister deres officielle anerkendelse som trossamfund.

Der er tale om to kristne trossamfund og to hinduistiske trossamfund, som får tilbagekaldt anerkendelsen:

∙ Den Makedonske Ortodokse Kirke

∙ Menigheden af Kristne i Danmark i Jesu Navn

∙ Trossamfundet Sikh Foundation Denmark

∙ Sree Abirami Amman Temple

 

BAGGRUND                                                                                                                                   

  • Det er ikke en forudsætning for at være trossamfund i Danmark, at man er anerkendt efter trossamfundsloven. Det følger af den grundlovssikrede religionsfrihed.
  • Efter trossamfundsloven er det dog muligt at opnå anerkendelse som trossamfund eller menighed. Trossamfundsloven blev vedtaget i december 2017 med et bredt flertal i Folketinget og trådte i kraft den 1. januar 2018.
  • Der er i dag ca. 200 anerkendte trossamfund i Danmark og yderligere ca. 250 menigheder tilknyttet anerkendte trossamfund. De er alle forpligtede til at indberette en række oplysninger om deres organisation, økonomi og trosgrundlag til Trossamfundsregistret.
  • Hvis et trossamfund ikke er anerkendt, bortfalder de retsvirkninger, der følger af anerkendelsen. Det betyder, at trossamfundets religiøse forkyndere ikke kan søge om vielsesbemyndigelse, ligesom dets økonomiske grundlag muligvis forringes, idet skattebegunstigelser mv. er betinget af anerkendelse.
  • Med trossamfundslovens § 22 får kirkeministeren en lovfæstet adgang til at tilbagekalde et trossamfunds anerkendelse, hvis betingelserne for anerkendelse og forpligtelserne fastsat i loven ikke overholdes.
  • En eventuel tilbagekaldelse af anerkendelsen medfører ikke et forbud mod eller indskrænkning af trossamfundets lovlige aktiviteter.

Kirkeministeriet fører løbende tilsyn med, at anerkendte trossamfund og menigheder indberetter de lovpligtige oplysninger til Trossamfundsregistret