Hvordan kan folkekirken og andre trossamfund genåbnes, når det bliver muligt?

     

Arbejdet går nu i gang med at udarbejde en plan for en gradvis og kontrolleret genåbning af folkekirken og andre trossamfund, når det bliver muligt.

Arbejdet sker på baggrund af en aftale mellem regeringen og Folketingets partier om at etablere en række sektorpartnerskaber med henblik på dialog mellem myndigheder og relevante organisationer om, hvordan en ansvarlig genåbning bedst kan forberedes på de enkelte sektorområder. Formålet er, at genåbningen kan ske på en kontrolleret og sundhedsmæssig forsvarlig måde, når det bliver aktuelt.

På folkekirkens område inviteres repræsentanter for biskopper og provster, Landsforeningen af Menighedsråd, folkekirkens uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer nu til at deltage i dette arbejde.

Kirkeminister Joy Mogensen udtaler:

- Jeg glæder mig til den dag, hvor folkekirken og andre trossamfund igen kan åbne dørene for mennesker, der har brug for trøst og fællesskab i en svær tid. Også selv om vi må regne med, at det en tid endnu kommer til at ske på andre vilkår, end vi er vant til. Jeg ser frem til, at alle parter nu engagerer sig konstruktivt og ansvarligt i dialogen om, hvordan en kommende genåbning kan ske gradvist og kontrolleret og på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, når det bliver aktuelt, siger Joy Mogensen.
 

Baggrund

Efter forhandlinger mellem partilederne indgik regeringen og Folketingets partier den 17. april 2020 en aftale vedr. udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning. Udvidelsen vedrørte begrænsede sektorer, herunder visse liberale erhverv (frisører mv.), domstolene, forskningslaboratorier mv. Øvrige sektorer, herunder folkekirken og andre trossamfund, forbliver lukkede foreløbig til og med den 10. maj 2020, og regeringen tager løbende stilling til, om der er behov for at forlænge restriktionerne.

Forhandlingerne mellem partilederne fortsætter med henblik på at skabe klarhed om, hvornår og under hvilke vilkår yderligere faser af genåbningen kan gennemføres. De nu igangsatte sektorpartnerskaber har til formål at forberede, hvordan genåbningen kan ske kontrolleret og sundhedsmæssigt forsvarligt på de enkelte sektorområder, når det bliver aktuelt i lyset af udviklingen i smittespredningen og de tværgående politiske drøftelser.