Kirkeministeriet skal ikke godkende donationer til trossamfund

    

I net- og avisartikler i Berlingske den 22. januar og Kristeligt Dagblad den 24. januar 2020 fremgår det, at Kirkeministeriet skulle have ”godkendt” donationer fra den saudi-arabiske ambassade til to muslimske trossamfund i København.  

Oplysningerne om donationerne er offentligt tilgængelige i Trossamfundsregisteret. Trossamfundsregisterets opgave er at skabe synlighed og åbenhed bl.a. om danske og udenlandske donationer. Kirkeministeriet har ikke hjemmel til hverken at godkende eller forbyde donationer.

Den saudi-arabiske ambassade kontaktede i foråret og i sommeren 2018 Kirkeministeriet, om ministeriet skulle godkende to konkrete donationer. Kirkeministeriet har ikke godkendt donationerne over for ambassaden, men har oplyst, at trossamfundsloven tilsiger, at trossamfundene skal oplyse om donationerne i forbindelse med deres årsregnskaber til Trossamfundsregisteret.

Oplysningspligten for anerkendte trossamfund vedrørende donationer blev indført med trossamfundsloven, der blev vedtaget med et bredt flertal i Folketinget i december 2017. De første årsregnskaber, som er omfattet af oplysningspligten i den nye lov, vedrører 2018 og er indberettet i løbet af 2019.