Ladcykel-gudstjeneste og kirkeligt brætspil - folkekirken rækker ud

Folkekirken er meget andet end gudstjenester i kirkerum. Det kan man f.eks. forvisse sig om ved at se nærmere på de projekter, som budgetfølgegruppen vedrørende Folkekirkens fællesfond gennem Udviklingsfonden har indstillet til støtte i 2019.

Blandt de tolv støttede projekter er indkøb af en ladcykel til brug for livegudstjenester afholdt i facebook-gruppen GETSEMANE i Horsens. Gudstjenesterne vil blive afholdt forskellige steder i Horsens, og projektet støttes med det fuldt ansøgte beløb 32.950 kr., fordi det kan gøre det muligt at lade kirke og unge mødes andre steder end i det traditionelle kirkerum.

På samme måde er det også en anden platform end den traditionelt kirkelige, der er i centrum i projektet ”Går det hele ad Helvede til?” Her støttes Landsnetværket for folkekirkelige skoletjenester med det fuldt ansøgte beløb 250.000 kr. til udvikling af et undervisningsprojekt for folkeskolens ældste klassetrin. Her det planen, at projektet – bl.a. gennem udvikling af et nyt brætspil og en nyskreven novelle – skal bevirke, at eleverne kommer til at beskæftige sig emner som håb og frygt.

Indre Mission er indstillet til at modtage 190.850 kr. til et projekt, der skal skabe samhørighed mellem unge fra arabiske migrantmenigheder og danske kristne unge. Sigtet er her, at der med udgangspunkt i de arabisktalende grupper af unge omkring Christianskirken i Aarhus skal bygges bro og anspore, at folkekirken opleves som et relevant og meningsfyldt menighedsfællesskab for arabisktalende migrantmenigheder – også andre steder i landet.

Som et fjerde eksempel på et projekt, der falder ingen for årets indsatsområder ”Unge og kirken”, støttes Egå Kirke med 212.350 kr. til et udvidet tre-årigt samarbejde med Egå Gymnasium. Samarbejdet rummer bl.a. en årlig, fælles konferencedag.

Den folkekirkelige Udviklingsfond er finansieret af en fast bevilling på fællesfondens budget, og det er hensigten med støtte til projekterne at udvikle folkekirkens arv og virke – i 2019 med særligt fokus på ”Unge og kirken”.

I alt er Udviklingsfondens pulje i 2019 på 2,171 mio. kr.

Udviklingsfonden modtog i alt 49 ansøgninger til årets projekter – ni støttes med en tildeling på det fuldt ansøgte beløb. Tre støttes med en tildeling af mindre end det ansøgte beløb under forudsætning af, at de manglende penge tilvejebringes ad andre veje.

Se de støttede projekter her.