Mindelunden står foran en stor renovering

    

Når det til næste år er 75 år siden, Tysklands besættelse af Danmark ophørte, vil Mindelunden i Ryvangen stå klar til at markere dagen.

Folketingets finansudvalg har nemlig tiltrådt, at Kirkeministeriet bruger 8,8 millioner kroner til en stor renovering af Mindelunden, som er mindekirkegård for de danske patrioter, der døde under 2. verdenskrig. Formålet er, at Mindelunden som fælles national mindekirkegård og historieformidlende anlæg får et særligt løft i anledning af 75-året.

Foruden de 8,8 millioner kroner bidrager Frihedskampens Mindefond også til projektet med en million kroner.

Renoveringen omfatter et generelt løft af Mindelunden med et særligt fokus på Store Gravfelt, hvor 106 faldne modstandsfolk ligger begravet. Gravfeltet har en fremtrædende placering i Mindelunden og bliver stadig brugt til blomster- og kransenedlæggelse af både pårørende og andre.

Projektet omfatter også opførelse af en helt ny undervisningsbygning. Færre og færre nulevende har personlige erindringer om besættelsestiden, og behovet for at kunne undervise kommende generationer om besættelsestidens historie imødekommes med den nye bygning, hvor skoleklasser kan modtage tidssvarende undervisning.

Mindelunden er underlagt Kirkeministeriet som statskirkegård. Holmens Kirkegård varetager den daglige drift af Mindelunden på delegation fra Kirkeministeriet.