Nyt legat til dygtige kirkemusikere og digtere uddeles for første gang

En salmedigter og en salmekomponist blev de første modtagere af Mette Madsens legat til støtte for kirkelige, skabende og udøvende kunstnere:

Salmedigteren Holger Lissner modtager Mette Madsens legat 2019 som en anerkendelse af den store indsats, han har ydet for nyere dansk salmedigtning. Holger Lissner har ikke alene selv skrevet en lang række kollekter og salmer af høj poetisk og teologisk kvalitet, men også arbejdet målbevidst for at forny salmegenren og dermed også gudstjenesten i den danske folkekirke.

Komponisten og organisten Christian Præstholm modtager Mette Madsens legat 2019 for sin store produktion af såvel salmemelodier som orgelværker, korværker og meget andet kirkemusikalsk materiale. Christian Præstholm arbejder med stor flid på at forny orglets repertoire til praktisk brug i de danske kirker, og hans respekt for såvel musikhistorien som for sine kollegers musikalske arbejde er helt unikt.

Legaterne blev overrakt ved en reception i Kirkeministeriet den 20. juni 2019, hvor, salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen og organist Lars Sømod Jensen, der er medlemmer af legatbestyrelsen, begrundede tildelingen af de to legatportioner på hver 75.000 kr.  

Kirkeministeriets departementschef, Christian Dons Christensen, der er formand for legatbestyrelsen, siger i anledning af overrækkelsen:

– Kirkemusik og kirkelig poesi er alt andet end stillestående historie, men en del af en levende dansk og kirkelig kultur. Og den får nyt liv hver dag af hundredvis af musikere, sangere, digtere og komponister i alle aldre i hele Danmark. Der er god grund til at hædre de skabende og udøvende kunstnere, som bidrager og fornyer den kirkelige musik og digtning. Vores påskønnelse i dag går både til de to dygtige legatmodtagere
– og til legatets stifter, tidligere kirkeminister Mette Madsen, hvis gavmilde donation har gjort legatuddelingen mulig.

Om Mette Madsens legat:

Mette Madsens legat uddeles årligt af Kirkeminister Mette Madsens Fond. Fonden blev etableret i 2017 ved testamente efter tidligere kirkeminister Mette Madsen (1924-2015). Mette Madsen var kirkeminister i regeringen Poul Schlüter I fra 1984-88.

Efter stifterens ønske er Kirkeministeriets departementschef formand for legatbestyrelsen. Herudover består bestyrelsen af salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen og organist Lars Sømod Jensen. Legatet kan ikke ansøges, men uddeles årligt efter bestyrelsens beslutning til kirkelige musikere, sangere, digtere og komponister, herunder grupper og ensembler, som påskønnelse for deres kunstneriske indsats.