Tolv kirke-projekter for unge får støtte fra udviklingsfond

             

Rollespil for konfirmander. Kulturhistoriske ”Escape Room” for unge i kirkerne i Norddjurs. Weekendforløb unge fra socialt og økonomisk udsatte familier arrangeret af De Samvirkende Menighedsplejer.

Det er tre af de projekter, som modtager støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfonds pulje for 2020. I alt bliver tolv projekter støttet.

Kirkeminister Benny Engelbrecht glæder sig over, at årets udviklingsstøtte spænder vidt – både hvad angår indhold og geografi:

- Hele 34 projekter har søgt om at komme i betragtning i år, og tolv af dem imødekommes helt. De bidrager alle til at tegne et billede af, at Udviklingsfonden støtter bredt i hele landet og med en meget stor variation i, hvad indholdet i projekterne er, siger Benny Engelbrecht.

Fokusområdet for udviklingsfonden er i år ”Unge og Kirken – herunder særligt unge der bliver døbt i konfirmationsalderen”. De tolv projekter modtager i alt knap 2,2 mio. kroner fra fonden.

I Valby-Vanløse provsti støttes rollespillet ”Vejen” med 150.000 kr. To spiludviklere vil i samarbejde med præster fra provstiet udvikle spillet, der igennem drama, interaktive øvelser, leg og samarbejde skal kropsliggøre centrale budskaber i Paulus breve og forkyndelse. Det er planen, at rollespillet skal spilles på Vestvolden med omkring 400 konfirmander og i fællesskab med 100 frivillige og ansatte fra alle provstiets sogne.

De kulturhistoriske oplevelser i Norddjurs har fået overskriften ”Gud blandt godtfolk og grever”, og det støttes med 347.000 kr. Der er i imødekommelsen af ansøgningen fra projektet lagt vægt på, at der er tale om et nytænkende projekt målrettet de unge, som også vil kunne komme den øvrige folkekirke til gavn.

Projektet ”Åndehuller for udsatte unge” støttes med 242.000 kroner. De unges weekendophold er tænkt som et alternativt fællesskab, hvor der ikke alene er fokus på de sundere vaner men også, at der skal være mulighed for lektiehjælp faciliteret af frivillige rollemodeller. I støtten til dette projekt er der lagt vægt på, at en evaluering og rapportering, der kan tjene som inspiration og værktøj for andre dele af folkekirken, er tænkt med i projektet.

Støtten fra Den folkekirkelige Udviklingsfond afgøres af kirkeministeren efter indstilling fra Budgetfølgegruppen for fællesfonden i samarbejde med repræsentanter for Præsteforeningen. Samtlige støttede projekter og begrundelser kan ses her.