Nu åbner LAG-ordningen for ansøgninger

Bor du i de danske landdistrikter kan du fra i dag søge om støtte til LAG-projekter i den nye EU-programperiode 2023-2027

I dag åbnes der for ansøgninger til ordningen for lokale aktionsgrupper (LAG) i det nye landdistriktsprogram 2023-2027. Under ordningen kan der søges tilskud til projekter, der støtter vækst, udvikling og bedre vilkår for at leve og bo i landdistrikterne. Der er fra 2023-2027 årligt afsat 93 mio. kr. til LAG-ordningen.

Ansøgninger skal sendes til en af de 26 godkendte lokale aktionsgrupper, der indstiller om tilskud på baggrund af en lokal udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien udstikker retningen for den lokale aktionsgruppes arbejde, og projekter skal falde inden for de indsatsområder, der er defineret i strategien.

”Jeg er glad for, at LAG-ordningen nu er åbnet. Dermed kan de lokale aktionsgrupper komme i gang med at realisere deres udviklingsstrategier ved at støtte små virksomheder og lokale fællesskaber, der udvikler lokalområderne. Jeg ved, at der er lagt et stort arbejde med at få rammerne for ordningen på plads og i arbejdet med de lokale udviklingsstrategier.” siger minister for landdistrikter Louise Schack Elholm.

Ansøgere til LAG-ordningen skal fremover anvende Landbrugsstyrelsens TAST SELV-portal. Du kan se mere om aktionsgruppernes individuelle frister og læse deres udviklingsstrategier på de lokale aktionsgruppers hjemmesider.

 

Fakta om lokale aktionsgrupper (LAG):

I programperioden for landdistriktsprogrammet i 2023-2027 er der udpeget 57 kommuner og de 27 småøer, hvor der kan oprettes lokale aktionsgrupper. Der er etableret 26 lokale aktionsgrupper, som har udarbejdet og fået godkendt deres lokale udviklingsstrategi. Aktionsgrupperne har egne ansøgningsfrister, der kan findes på aktionsgruppernes egne hjemmeside.

Se mere på www.livogland.dk

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om de lokale aktionsgrupper, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf. 41 71 78 30 eller på netvaerkscenter@bpst.dk

Nyhedsarkiv

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…

02/02 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin inviterer til borgermøde i Østerild Multicenter lørdag den 3. februar 2024 kl. 12-14.

01/02 2024

Aftalekredsen (Regeringen (S, V og M), SF, LA, DF, K og RV) bag den politiske aftale om Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller…

01/02 2024

Minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde Morten Dahlin går på forældreorlov pr. 5. februar 2024

31/01 2024

Christian Vind bliver ny direktør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Han kommer fra en stilling som afdelingschef i Miljøministeriet. Christian Vind…