Nu åbnes der for en ny adgangsvej til at blive præst i folkekirken

 

Regler og ansøgningsskema for universitetskandidater, som ønsker at søge præstestillinger i folkekirken, er nu klar.

Et enigt Folketinget står bag den nye mulighed for, at ansøgere med anden akademisk kandidatgrad end teologi på nærmere bestemte betingelser kan søge ansættelse som præst i folkekirken. Lovændringen skal bidrage til at imødegå problemet med præstemangel.

Kirkeminister Joy Mogensen udtaler:

- Folkekirken oplever i disse år mangel på kvalificerede ansøgere mange steder, særligt uden for de større byer. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan åbne for ansøgninger fra andre end teologer og dermed bidrage til at sikre kirkelig betjening for alle, uanset hvor i landet man bor. Der er allerede en stor interesse for den nye mulighed for at blive præst i folkekirken, og jeg opfordrer alle interesserede til at prøve kræfter med den nye mulighed for et job med mening og højt til loftet.

Ansøgningsskemaet kan tilgås på Kirkeministeriets hjemmeside via dette link 

Når ansøgningerne er sendt og godkendt, skal ansøgerne gennemføre en individuelt tilrettelagt efteruddannelse. Et rådgivende udvalg står for at vurdere ansøgerens kvalifikationer og sammensætte den enkeltes uddannelsesplan, der som udgangspunkt vil have en varighed af 2 ½ års studier af fag, der udbydes på Aarhus eller Københavns Universitet.

Det rådgivende udvalg består af følgende medlemmer:

Biskop Henrik Wigh-Poulsen, formand, udpeget af kirkeministeren

Biskop Peter Skov-Jakobsen, udpeget af kirkeministeren

Professor MSO Peter Lodberg, udpeget af Aarhus Universitet

Afdelingsleder Kirstine Helboe Johansen, udpeget af Aarhus Universitet

Lektor, ph.d. og studieleder Marlene Ringgaard Lorensen, udpeget af Københavns Universitet

Lektor, ph.d. og afdelingsleder Anna Vind, udpeget af Københavns Universitet

Rektor Hans Vium Mikkelsen, udpeget af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

HR-chef Lene Graakjær Lund, Kirkeministeriet 

Læs mere om den supplerende adgangsvej til præstestillinger i folkekirken her.