Nye forslag skal gøre det enklere at samarbejde mellem menighedsråd og give større fleksibilitet i den lokale økonomistyring

 

En arbejdsgruppe med bred repræsentation fra folkekirken har præsenteret 15 konkrete forslag, som blandt andet skal forbedre reglerne for samarbejder mellem menighedsråd og reglerne for de lokale kirkekasser i folkekirken. Forslagene omfatter blandt andet udvidelse og forenkling af samarbejdsmulighederne på tværs i folkekirken og tiltag for at skabe øget transparens og fleksibilitet i de lokale kirkekasser.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig over arbejdsgruppens rapport:

- Jeg vil gerne takke folkekirkens parter for et stort og vigtigt arbejde med at udvikle konkrete forslag til at forbedre rammerne for folkekirkens menighedsråd. Jeg er blandt andet glad for arbejdsgruppens forslag til smidigere måder at etablere samarbejder mellem menighedsråd og provstiudvalg på. Det glæder mig også at se, at de forsøg som er gennemført i folkekirken, nu fører til helt konkrete forslag til ændringer i reglerne.

Arbejdsgruppen vedr. opdatering af bestemmelser om de lokale kasser i lov om folkekirkens økonomi blev etableret i slutningen af 2021 med henblik på at kvalificere og drøfte folkekirkens behov og ønsker til opdatering af loven. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter for biskopperne, Provsteforeningen, stiftskontorcheferne og Landsforeningen af Menighedsråd og havde Kirkeministeriet som formand.

Arbejdsgruppen har blandt andet inddraget evalueringen af forsøg i folkekirken, hvor menighedsråd i en periode har haft mulighed for at afprøve andre måder at organisere menighedsrådsarbejdet på. Arbejdsgruppen har desuden vurderet de gældende bestemmelser om de lokale kasser, som senest var genstand for væsentlige ændringer i 2009, samt inddraget menighedsråds og provstiers oplevelse af rammerne for økonomistyring af de lokale kasser.

Alle arbejdsgruppens 15 konkrete forslag kan se i arbejdsgruppens afrapportering som kan ses her.

Kirkeministeriet arbejder nu på at omsætte arbejdsgruppens forslag til et lovforslag med henblik på bred høring i hele folkekirken.

Nyhedsarkiv

06/12 2023

Jens Husted er ny særlig rådgiver for Morten Dahlin.

24/11 2023

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin har sat sig i spidsen for det landdistriktspolitiske udspil. Det betyder også, at den nye minister…

23/11 2023

Venstres Morten Dahlin bliver minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Den nye minister indtræder…

23/11 2023

Kl. 15.00 i dag den 23. november vil der være ministeroverdragelse i By-, Land- og Kirkeministeriet, hvor Morten Dahlin får overdraget ministerposten…

20/11 2023

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, vil gerne høre tanker og idéer om fremtidens landdistrikter fra lokalsamfund, når ministeren…

15/11 2023

Den nye regional- og landdistriktspolitiske redegørelse for 2023 bliver den 16. november debatteret i Folketinget. Redegørelsen kaster lys over en…