Nyt lovforslag skal lette samarbejder mellem menighedsråd

 

Der er udsigt til bedre samarbejdsmuligheder mellem folkekirkens menighedsråd og til større gennemsigtighed og fleksibilitet i de lokale kirkekassers budgetlægning.   

Kirkeministeren har onsdag fremsat et lovforslag, som foreslår flere justeringer af især de bestemmelser i lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi, som vedrører menighedsrådenes samarbejdsmuligheder og reglerne for den lokale økonomistyring i folkekirken.

 Kirkeminister Louise Schack Elholm siger:

- Jeg er glad for, at vi nu kan præsentere resultatet af flere års fokus på forenkling og fleksibilitet i menighedsrådsarbejdet. Det har været en prioritet siden min forgænger Bertel Haarder lancerede kampagnen ”Bort med bøvlet, Bertel”, og det har været en del af de forsøg, som flere menighedsråd har engageret sig i gennem de senere år. Vi skylder landets menighedsrådsmedlemmer, at vi gør, hvad vi kan for at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for deres arbejde.

Lovforslaget udmønter en række forslag fra en bredt sammensat folkekirkelig arbejdsgruppe og trækker blandt andet på erfaringerne fra de forsøg med ændret organisering af det lokale menighedsrådsarbejde, som menighedsråd er gennemført i folkekirken siden 2018.

Forankringen af det lokale kirkelige liv i menighedsrådene fastholdes, men muligheden for at samarbejde på tværs af myndighedsniveauer og geografiske grænser udvides og forenkles, herunder særligt når det sker inden for det enkelte provsti.

På samme måde fastholdes de grundlæggende regler for økonomistyringen af de lokale kasser, som blev indført i 2009 for at sikre oplyste, ansvarlige, transparente og inddragende økonomiske beslutninger. Til gengæld foreslås der en række justeringer, som skal bidrage til øget transparens og større frihedsgrader for menighedsråd, som ønsker at fravige de centralt fastsatte krav til budgetprocessen.

Læs lovforslaget og følg med i Folketingets behandling her.