Orienteringsmøde før valg flyttes

   

I dette forår, nærmere bestemt den 12. maj, skulle der være afholdt orienteringsmøder om det kommende menighedsrådsvalgvalg 2020 landet rundt. På møderne skulle menighedsrådene orientere om rådenes arbejde og tidligt få en fornemmelse af interessen i lokalområdet for at stille op til menighedsrådsvalget den 15 september. Men corona-krisen betyder, at orienteringsmøderne må udskydes. En ny bekendtgørelse betyder, at de  flyttes til tirsdag den 9. juni 2020.

Link til bekendtgørelsen her.