Radikale forkyndere: Enighed om to delaftaler

Seks partier blev i dag i Kirkeministeriet enige om to delaftaler i en samlet pakke, der skal dæmme op for ekstremistiske religiøse forkyndere i Danmark.

En række tv-udsendelser på TV 2 har afsløret, at foreninger og trossamfund i nogle tilfælde modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds-og menneskerettigheder.

Som et første initiativ er partierne enige om, at det ikke bør kunne ske samtidig med, at foreningerne modtager offentlig, økonomisk støtte.

- Det handler simpelthen om, at vi ikke vil være til grin for egne penge. Trossamfund kan være lige så udemokratiske, de vil. De kan modarbejde demokrati og grundlæggende friheds-og menneskerettigheder lige så meget, som de vil, men de kan ikke samtidig få penge i støtte eller stillet offentlige lokaler til rådighed, siger kirkeminister Bertel Haarder, der er leder af forhandlingerne.

Ændringen af folkeoplysningsloven kombineres med en opstramning af kommunalfuldmagten, så kommunerne ikke længere har mulighed for at give tilskud til eller udlåne/udleje lokaler til de pågældende foreninger.

Som den anden delaftale er partierne enige om, at friskoleloven skal strammes, så det statslige tilsyn med friskolerne skærpes.

- Med dagens aftale bygger vi ovenpå den aftale som et skærpet tilsyn med de frie skoler som Regeringen lavede med Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance tidligere på foråret. Vi sender dermed et tydeligt signal om, at frihed og folkestyre skal præge skolens virke uanset hvilke værdier og opfattelser, skolen i øvrigt bygger på. Men dagens aftale kan vi foretage flere uanmeldte tilsynsbesøg på de skoler der er særlige udfordringer med, og staten skal fremover udpege en ekstern observatør, når skolen er under skærpet tilsyn for manglende overholdelse af frihed og folkestyrekravene. Det giver muligheden for, at det statslige tilsyn kan følge bedre med i skolens ageren og gribe ind, hvis skolen ikke overholder reglerne om fx undervisning i ligestilling mellem kønnene, siger børne-og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

På mødet i dag drøftede partierne også en liste over radikale, religiøse forkyndere, som nægtes indrejse i Danmark.

- Regeringen vil ikke acceptere, at prædikanter kommer til Danmark og bruger religionen som platform til at gå til angreb på vores samfund med antidemokratiske holdninger. Derfor vælger vi nu at lave en ekstremistliste, for vi er nødt til at sætte en effektiv stopper for, at disse personer overhovedet får lov til at sætte ben på dansk jord. Når de spreder hadefulde ytringer, der er en trussel mod de danske værdier og det danske frihedsfundament, så er de på ingen måde velkomne, siger udlændinge-og integrationsminister Inger Støjberg.

Forhandlingerne mellem de seks partier fortsætter den 19. maj. De sigter imod at fremlægge en samlet pakke den 31. maj.

Faktaark om folkeoplysning

Delaftale om friskoler

Faktaark om indrejseliste

Nyhedsarkiv

10/02 2024

Lørdag den 3. februar 2024 afholdt minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin et borgermøde i Østerild Multicenter om den politiske beslutning…

04/02 2024

Kredsen af partier bag aftalen om Mere liv i bymidter og landdistrikter har den 25. januar 2024 drøftet 17 konkrete projektforslag fra lokale…

02/02 2024

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin inviterer til borgermøde i Østerild Multicenter lørdag den 3. februar 2024 kl. 12-14.

01/02 2024

Aftalekredsen (Regeringen (S, V og M), SF, LA, DF, K og RV) bag den politiske aftale om Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller…

01/02 2024

Minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde Morten Dahlin går på forældreorlov pr. 5. februar 2024

31/01 2024

Christian Vind bliver ny direktør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Han kommer fra en stilling som afdelingschef i Miljøministeriet. Christian Vind…