Styrket fokus på cyber- og informationssikkerhed i personregistreringen

Det er afgørende, at folkekirken også i en tid med nye udfordringer og trusler i forhold til cyber- og informationssikkerhed udfører personregistreringsopgaven på en måde, som lever op til den tillid, der med rette kan forventes fra befolkningen og samfundet i øvrigt i forbindelse med varetagelsen af en samfundsvigtig funktion som personregistrering.

Derfor har Kirkeministeriet udarbejdet en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed i personregistreringen, så folkekirkens traditionelle ansvarsfølelse og sikkerhedsbevidsthed i forhold til personregistreringen i Danmark også i fremtiden kan fastholdes og udvikles.

Strategien skal styrke, udvikle og forankre rammerne for en god sikkerhedskultur iblandt folkekirkens og de sønderjyske personregistres behandling af borgernes data.

Strategien indeholder 12 konkrete initiativer, som blandt andet retter sig mod personregisterførerne, der varetager det daglige og praktiske arbejde med personregistreringen og mod de sikkerhedsansvarlige, som er de overordnet ansvarlige for informationssikkerheden.

Initiativerne omfatter tre hovedelementer:

  • Vejledning til personregisterførere og sikkerhedsansvarlige, så klare rammer og redskaber understøtter en sikker personregistrering
  • Et beredskab i Kirkeministeriet, som bedst muligt kan håndtere sikkerhedshændelser af betydning for personregistreringen.
  • En styrket og understøttet kontrol med personregistreringen, så valide data er til rådighed for myndigheder og virksomheder med hjemmel hertil. Adgang til data skal styres ved hjælp af en styrket understøttende kontrol.

Strategien er ikke offentlig, men Kirkeministeriet vil i den kommende tid kontakte personregisterførere, sikkerhedsansvarlige, provster og biskopper med vejledning for at sikre implementeringen af strategiens initiativer.

Nyhedsarkiv

31/05 2023

Udvidet ansøgningsfrist til Landdistriktspuljens første runde: Grundet den sene vedtagelse af finansloven udvides ansøgningsfristen til onsdag den 14.…

24/05 2023

Flere og flere unge og voksne vælger at lade sig døbe i folkekirken, og traditionerne omkring dåben, er under hastig forandring. Der findes…

17/05 2023

39 landsbyer og småøer har tilkendegivet interesse for at indgå i en forsøgsordning, hvor de sættes fri for regler og lovgivning, der er begrænsende…

08/05 2023

Bor du i de danske landdistrikter kan du fra i dag søge om støtte til LAG-projekter i den nye EU-programperiode 2023-2027

26/04 2023

Der er i 2023 afsat mere end 50 millioner til Landdistriktspuljen, som støtter foreninger og aktiviteter, der skaber liv og udvikling i…

18/03 2023

Med finansloven for 2023 vil regeringen afsætte 200 millioner kroner til Landsbypuljen og Bredbåndspuljen. Puljerne skal være med til at skabe…