Trossamfundene inddrages i revision af trossamfundsloven

 

Trossamfundsloven skal efter planen revideres i den kommende Folketingssamling på grundlag af de første års erfaringer.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:

- Da trossamfundsloven blev vedtaget for kun fem år siden, var det helt nyt, at de anerkendte trossamfund fik deres egen lov. Derfor besluttede Folketinget, at vi efter de første erfaringer skulle tage stilling til, om der var behov for justeringer. Jeg lægger stor vægt på, at trossamfundene selv bliver inddraget i processen, og ser frem til at modtage deres bemærkninger og input.

Trossamfundsloven regulerer en række grundlæggende forhold vedrørende anerkendte trossamfund, og Kirkeministeriet har for at sikre en bred medinddragelse af disse trossamfund foretaget en intern erfaringsopsamling samt en indledende inddragelse af udvalgte trossamfund på tværs af trosretninger.

Resultatet er sammenfattet i et notat, som kirkeministeren nu sender i høring i de anerkendte trossamfund. Notatet kan læses her  og vil i den kommende tid danne grundlag for en bred medinddragelse af anerkendte trossamfund og menigheder og deres medlemsorganisationer.

Høringsfristen er den 2. oktober 2022. På baggrund af høringssvarene udarbejdes et egentligt lovforslag, som dernæst sendes i offentlig høring.

Baggrund om trossamfundsloven:

Lov om trossamfund uden for folkekirken (trossamfundsloven) trådte i kraft den 1. januar 2018. Loven blev til efter et omfattende udvalgsarbejde og en offentlig høringsproces med vægt på inddragelse af de anerkendte trossamfund og menigheder. Loven blev enstemmigt vedtaget i Folketinget med opbakning fra alle partier (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), bortset fra Enhedslisten som hverken stemte for eller imod.

Det følger af trossamfundslovens § 25, at kirkeministeren i Folketingssamlingen 2022/23 skal fremsætte forslag om en revision af loven, der tager udgangspunkt i en vurdering af erfaringerne med lovens bestemmelser i dens første år.

 

Nyhedsarkiv

22/09 2023

Ministeren For landdistrikter Louise Schack Elholm er med til fejringen, når den midtjyske landsby Sparkær lørdag den 23. september modtager prisen…

21/09 2023

Når folketinget åbner den 3. oktober, sker det traditionelt med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke klokken 10.00, hvor ministre,…

18/09 2023

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm rejser den 18.-21. september 2023 til Grønland.

14/09 2023

En bred kreds af folketingets partier er enige om at muliggøre en tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Høvsøre. Det skal…

01/09 2023

Nu har du mulighed for at nominere de kandidater til Landdistriktsprisen, som du synes lægger et stort arbejde i at skabe positiv udvikling i dit…

30/08 2023

I dag åbner minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, for anden ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen 2023.