Navngivning og navneændring

Navngivning

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter, at de er blevet født.

Hvordan navngivningen sker, afhænger bl.a. af, om du bor i Sønderjylland eller i den øvrige del af landet, og om du er medlem af folkekirken eller et andet trossamfund.

Hvis du har konkrete spørgsmål til navngivning, kan du henvende dig til kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Du kan finde oplysninger om dit sogn på sogn.dk

Bor du i Sønderjylland, skal du henvende dig til den kommune, hvor fødslen er registeret.

Navngivning ved dåb 

Navngivning ved dåb i folkekirken

Hvis du døber dit barn inden, det er fyldt 6 måneder, sker navngivningen ved dåben. Barnet bliver registeret i kirkebogen (ministerialbogen) i det sogn, hvor dåben har fundet sted. Efter dåben får du udleveret barnets fødsels- og dåbsattest eller en dåbsattest.

Ønsker du, at få dit barn døbt, skal du henvende dig til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du ønsker, at dåben skal finde sted.

Navngivning ved dåb i et anerkendt trossamfund

Indtil den 1. januar 2023 kan dit barn blive navngivet ved dåb i 10 anerkendte trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970 og som har en anerkendt præst. De 10 trossamfund er: De tre reformerte kirker, Den Katolske Kirke, Det Jødiske Samfund, Den danske metodistkirke, St. Albans engelske kirke i København og Kong Haakon Kirken i København. Barnet bliver ved dåben registreret i de ministerialbøger, som trossamfundets præst fører.

Se nedenfor hvis du ønsker, at dit barn skal navngives i et andet trossamfund end de 10 anerkendte trossamfund, der har adgang til at føre ministerialbøger. 

 

Navngivning uden dåb

Du kan navngive dit barn digitalt med NemID ved at udfylde blanketten ”navngivning” på borger.dk. Den digitale ansøgning bliver automatisk sendt til det sogn, hvor moderen har bopæl.

Hvis du ikke kan benytte dig af NemID, kan du printe blanketten fra borger.dk ud. Blanketten skal sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor barnet har bopæl.

 

Navngivning uden dåb i et anerkendt trossamfund

Ved navngivning uden dåb i et anerkendt trossamfund skal du skal udskrive blanketten ”navngivning”, som du finder på borger.dk.

Blanketten skal afleveres til præsten eller kordegnen i det trossamfund eller den menighed, som du hører til. Når navngivningen er godkendt og registreret i CPR-registret, vil du få tilsendt barnets Personattest. Du kan ikke benytte dig af NemID.

 

Navngivning i Sønderjylland

Hvis dit barn er fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du navngive dit barn før dåben. Reglerne gælder for alle, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Du skal anmelde barnets navn til den kommune, hvor barnets fødsel er registreret senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan du gøre digitalt med NemID ved at udfylde blanketten "navngivning" på borger.dk. Den dititale ansøgning bliver automatisk sendt til den kommune, hvor barnets fødsel er registreret.

Efter registreringen udsteder kommunen en Personattest til barnet. Dette gælder uanset, om barnet skal døbes eller ej.

Hvis du ikke kan benytte dig af NemID, kan du udskrive blanketten fra borger.dk ud og sende den til den kommune, hvor barnets fødsel er registeret.

Navneændring

Hvis du har spørgsmål til navneændring, kan du henvende dig til det sogn, hvor du bor.

Du kan finde dit sogn på sogn.dk

Hvis du er født i Sønderjylland, skal du henvende dig til den kommune, hvor du er født.

Navneændring med NemID

Hvis du ønsker at ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn, kan du søge navneændring med NemID. Hvis du ikke har adgang til NemID, kan du udskrive blanketten for navneændring og sende den til det sogn, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, skal du sende din ansøgning til den kommune, hvor du er født.

Navneændring og gebyr

I forbindelse med navneændring skal der betales et gebyr, der skal være indbetalt før du indsender ansøgningen. Gebyret dækker sagsbehandlingen og vil derfor ikke blive tilbagebetalt i tilfælde af, at din ansøgning ikke imødekommes. Gebyret udgør 513 kr. i 2021.

I visse tilfælde er navneændring gebyrfri. Det gælder eksempelvis ved vielse, hvor der skabes et navnefællesskab. Det kræver dog, at I søger senest 3 måneder efter at vielsen har fundet sted. Der er ikke gebyr, hvis et barn under 18 ændrer navn som følge af, at én af forældrene har fået navneændring.

Du kan finde lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne på Familieretshusets hjemmeside. Hvis det navn, du ønsker, ikke står på listen, kan du søge om at få navnet godkendt via borger.dk Ansøgningen vil blive behandlet i det sogn, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, bliver ansøgningen behandlet i den kommune, hvor du er født.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen i forbindelse med din ansøgning om navneændring, kan du klage til Familieretshuset via en selvbetjeningsløsning på Familieretshusets hjemmeside. 

Navneændring på bryllupsdagen med NemID

Hvis du ønsker navneændring på jeres bryllupsdag, kan du ansøge om det på borger.dk med NemID. Ansøgningen bliver behandlet i det sogn, hvor du bor.

Hvis du bor i Sønderjylland, bliver ansøgningen behandlet i den kommune, hvor du er født.

Navneændring og gebyr

I forbindelse med navneændring skal der betales et gebyr, der skal være indbetalt før du indsender ansøgningen. Gebyret dækker sagsbehandlingen og vil derfor ikke blive tilbagebetalt i tilfælde af, at din ansøgning ikke imødekommes. Gebyret udgør 510 kr. i 2015 og 2016.

I visse tilfælde er navneændring gebyrfri. Det gælder eksempelvis ved vielse, hvor der skabes et navnefællesskab. Det kræver dog, at I søger senest 3 måneder efter at vielsen har fundet sted. Der er ikke gebyr, hvis et barn under 18 ændrer navn som følge af, at én af forældrene har fået navneændring.

Du kan finde lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne på Familieretshusets hjemmeside. Hvis det navn, du ønsker, ikke står på listen, kan du søge om at få navnet godkend via borger.dk Ansøgningen vil blive behandlet i det sogn, hvor du bor. Hvis du bor i Sønderjylland, bliver ansøgningen behandlet i den kommune, hvor du er født.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen i forbindelse med din ansøgning om navneændring, kan du klage til Familieretshuset via en selvbetjeningsløsning på Familieretshusets hjemmeside.