COVID-19 information

Regeringen har på baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen besluttet, at kategorisering af COVID-19 som samfundskritisk sygdom ophæves parallelt med, at de restriktioner, der er udstedt med hjemmel i epidemiloven, som er betinget af kategoriseringen af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom, ikke videreføres efter den 31. januar 2022.

Det betyder, at samtlige restriktioner på Kirkeministeriets område ophører pr. 1. februar 2022. Der vil således ikke længere være:

  • Krav om mundbind/visir ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer og på de folkekirkelige uddannelsesinstitutioner.
  • Krav om coronapas ved gudstjenester/fredagsbøn, religiøse handlinger samt menighedsarrangementer.
  • Krav om coronapas for folkekirkens videregående uddannelsesinstitutioner, det vil sige Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de tre kirkemusikskoler.
  • Krav om opsætning af informationsmateriale ved lokaler og lokaliteter.

Ophævelsen af restriktioner indebærer, at der fra 1. februar 2022 igen er mulighed for 100 pct. fremmøde på offentlige og private arbejdspladser, herunder i folkekirken og andre trossamfund, samt at restriktioner ved fysisk fremmøde, fx i forbindelse med personalearrangementer, kurser og konferencer, ikke længere er gældende.

Kravet om coronapas på arbejdspladser på det statslige overenskomst- og aftaleområde, herunder i folkekirken, samt arbejdsgivers mulighed for at stille krav om coronapas på offentlig og private arbejdspladser, herunder i andre trossamfund ophæves også, da det er en betingelse i Beskæftigelsesministeriets lov om arbejdsgivers mulighed for at pålægge forevisning af coronapas, mv., at covid-19 kategoriseres som samfundskritisk sygdom. Ved bortfaldet af kategoriseringen vil der således ikke længere være hverken krav om eller mulighed for at kræve coronapas ved fysisk fremmøde.

Der vil heller ikke være mulighed for at pålægge ansatte at lade sig teste efter lov om arbejdsgivers mulighed for at pålægge forevisning af coronapas mv.

Epidemikommissionen opfordrer samtidig offentlige og private arbejdsgivere, herunder arbejdsgivere i folkekirken og andre trossamfund, til løbende at vurdere situationen og indrette arbejdspladserne efter lokale smitteforhold og de fysiske forhold på arbejdspladsen. Der opfordres i forlængelse heraf fortsat til at tage hensyn til smittesituationen, herunder at sundhedsmyndighedernes generelle råd om smitteforebyggende tiltag, bl.a. udluftning, afstand mv., iagttages. 

Anbefalingerne kan læses her.

Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk vil snarest muligt blive opdateret i overensstemmelse hermed.

 

Indstillinger fra Epidemikommissionen