COVID-19 information

Folkekirken og andre trossamfund kan fra den 18. maj igen åbne kirker, synagoger, moskeer og lignende samt sognegårde, menighedshuse og andre lokaler for offentligheden.

Der vil dog være særlige retningslinjer, der gælder for at forhindre smittespredning af Coronavirus, som samtidig skal medvirke til blandt andet at skabe tryghed for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige. Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan folkekirken og andre trossamfund kan foretage en ansvarlig genåbning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på folkekirkens og andre trossamfunds forpligtelser, som de er beskrevet i gældende lovgivning, ligesom ændringer i Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for afstandskrav i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne.

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (7. januar 2021)

For information in English press here.

Kirkeministeriet har udarbejdet en FAQ med hyppigt stillede spørgsmål om folkekirke, andre trossamfund og COVID-19 (siden opdateres løbende). FAQ kan findes her.

Se bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19her.

Læs mere om folkekirkens uddannelsesinstitutioner og genåbningen her.