COVID-19 information

Der er i den seneste tid iværksat en gradvis udfasning af tidligere indførte restriktioner. Genåbningen sker på baggrund af sundhedsfaglige vurderinger, hvor der vurderes at være rum for yderligere genåbning, som dog anbefales at ske forsigtigt og trinvis. Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken er også en del af denne gradvise genåbning, og der er derfor sket en lempelse af visse af de hidtil gældende restriktioner. Dette betyder blandt andet:

  • Folkekirken og andre trossamfund er undtaget fra det generelle indendørs forsamlingsforbud i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.
  • Der gælder et arealkrav på 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirken eller lokalet hvis deltagerne går rundt, eller 1 person pr. 2 kvm gulvareal i kirken eller lokalet, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned eller knæler.
  • Anbefalinger om begrænset varighed af indendørs gudstjenester og religiøse handlinger og om undladelse af fællessang er tidligere ophævet. Ved indendørs gudstjenester og aktiviteter kan det lokalt overvejes om sang kan undlades.
  • Der bør sikres mindst 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke er i daglig tæt kontakt, dog mindst 2 meter, når der synges.
  • Der er mulighed for at afholde menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud på hhv. 25 personer indendørs og 75 personer udendørs, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste plader.
  • Menighedsaktiviteter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, er undtaget fra de generelle bestemmelser om forsamlingsforbud, men omfattet af reglerne i KMs bekendtgørelse om større menighedsarrangementer. Hvis deltagerantallet overstiger hhv. 25 og 75 personer stilles der krav om 1 meters afstand og coronapas. Hvis deltagerantallet overstiger 500 stilles der desuden krav om adskilte sektioner på maks 500 personer med egen ind- og udgang, egne servicefaciliteter samt sundhedsplan. Der kan maksimalt være 2000 deltagere ved indendørs aktiviteter.
  • Retningslinjerne er udvidet med et oversigtsbilag med angivelse af de forskellige regler for forskellige typer arrangementer.

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (12. maj 2021)

Bilag 1 (12. maj 2021)

Indstillinger fra Epidemikommissionen

Flytning af bryllup, konfirmation mv.

For information in English press here.

Kirkeministeriet har udarbejdet en FAQ med hyppigt stillede spørgsmål om folkekirke, andre trossamfund og COVID-19 (siden opdateres løbende). FAQ kan findes her.

Se bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 her.

Læs mere om folkekirkens uddannelsesinstitutioner, herunder hvilken undervisning og hvilke eksaminer, der kan gennemføres ved fysisk fremmøde her