Indstilling fra epidemikommissionen vedr. videreførsel af regler på Kirkeministeriets område

Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. krav om test m.v. ifm. genåbning af videregående uddannelsesinstitutioner på Kirkeministeriets område

Rådgivning fra Epidemikommissionen vedr. undtagelse for genåbning den 6. april 2021 af skoler og uddannelser i kommuner med særlig høj incidens

Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. videreførelse af gældende restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19

Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. ændring af gældende regel om immunitet efter positiv PCR-test eller antigentest

Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. afholdelse af større menighedsaktiviteter med siddende deltagere

Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. videreførelse af gældende restriktioner for lokaler, lokaliteter og uddannelsesinstitutioner inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken ifm. med håndtering af covid-19- Maj 2021

Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. videreførelse af gældende regler om afvikling af større menighedsarrangementer med siddende publikum

Indstilling fra Epidemikommissionen om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets, Kirkeministeriets og Social- og Ældreministeriets område (udendørs og indendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner mv)

Indstilling fra Epidemikommissionen vedr. videreførelse af regler om gældende restriktioner for lokaler, lokaliteter og uddannelsesinstitutioner inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken

Indstilling fra Epidemikommissionen til KM vedr. forlængelse af gældende regler om krav om coronapas mm. ved afvikling af større udendørs arrangementer

Indstilling fra Epidemikommissionen om indførelse af krav om coronapas

Indstilling fra Epidemikommissionen om vurdering af tiltag - Ændring af regler for negativ test og udbredelse af kravet om coronapas

Indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse af regler om coronapas på udvalgte områder

Indstilling fra Epidemikommissionen om iværksættelse af yderligere tiltag

Indstilling fra Epidemikommissionen om videreførelse af aktuelle tiltag

Indstilling fra Epidemikommissionen om kategorisering af COVID-19 som samfundskritik sygdom samt ophævelse af restriktioner