Dåbstal

I 2019 blev der i alt foretaget 40.633 dåb i folkekirken.

 

Langt de fleste, der bliver døbt, er børn, som er mindre end et år gamle. I tallet indgår imidlertid også dåb af større børn samt voksne.

 

Tabellen herunder viser antallet af dåb i landet som helhed samt i hvert af de 10 stifter.

Tallene indgår i den kirkestatistik, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for Kirkeministeriet. Mere detaljerede oplysninger, bl.a. tal på sogne- og provstiniveau, kan findes på www.statistikbanken.dk under emnet "Kultur og kirke". På www.sogn.dk og www.provsti.dk kan man også findes tallene for de enkelte sogne under henholdsvis "Sogneoplysninger" og "Provstioplysninger".

 

Døbte
i 2019

Hele
landet

Køben-
havn

Helsin-
gør

Roskil-
de

Lolland-
Falster

Fyen

Aal-
borg

Vi-
borg

Århus

Ribe

Hader-
slev

 

40.633

4.951

6.196

5.013

642

3.426

4.290

3.247

6.594

2.853

3.421

 

 

Dåbsprocenter

Siden midten af 1970'erne er der blevet udarbejdet statistik over, hvor stor en del af de nyfødte der bliver døbt og dermed bliver medlemmer af folkekirken. Dåbsprocenten bliver opgjort på grundlag af CPR, hvor der er en særlig markering ved de personer, der er medlemmer af folkekirken. Da man begyndte at udarbejde dåbsprocent, skulle børn senest være døbt eller navngivet uden dåb, når de fyldte 1 år. Derfor opgøres dåbsprocenten for børn, der er født i et bestemt år, først på det tidspunkt, hvor de alle er fyldt 1 år. Den nyeste dåbsprocent vedrører således børn, der er født i 2016.

 

Tabellen herunder viser dåbsprocenter, dels i landet som helhed, dels i hvert af de 10 stifter, for børn, der er født i årene 1990-2018. Der er dog ikke opgjort dåbsprocent for børn, der er født i 2001 og 2002. 

 

Dåbs-
procent

 

 

Hele 

landet

 

Køben-
havn

 

 

Helsin-
gør

 

 

Roskil-
de

 

 

Lolland-
Falster

 

 

Fyen

 

 

Aal-
borg

 

 

Vi-
borg

 

 

Århus

 

 

Ribe

 

 

Hader-
slev

 

 

Fødsels-

år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201858,738,248,763,667,863,372,873,663,071,966,5
201759,538,449,664,270,664,072,772,665,074,367,0
201660,339,951,965,269,065,372,973,764,472,868,0
201561,539,952,266,370,967,375,376,166,275,169,8
201462,640,353,967,473,067,576,077,468,276,270,0
201363,941,255,269,072,069,476,279,568,777,173,6
201265,642,557,271,172,571,377,880,571,178,873,8
201167,644,058,574,178,473,281,880,971,881,874,4

2010

69,2

46,3

61,3

74,1

79,6

74,1

81,0

83,7

73,6

81,6

77,2

2009

70,4

46,1

62,4

75,5

77,7

74,9

81,9

84,4

75,6

83,0

77,1

2008

72,1

49,2

62,9

77,0

78,9

76,6

83,4

85,6

76,4

83,5

79,7

2007

73,3

49,6

65,9

77,0

81,2

78,3

83,7

86,3

78,1

84,8

79,5

2006

74,5

51,3

66,6

79,3

78,5

78,5

85,1

87,0

78,1

84,8

82,5

2005

75,4

52,4

68,0

78,7

80,2

78,4

85,1

88,0

79,2

86,6

81,9

2004

75,5

51,6

68,7

79,3

80,1

78,9

85,0

88,1

79,6

86,3

81,5

2003

75,5

53,9

68,9

78,5

80,7

78,8

84,2

87,6

79,3

86,0

81,1

2002

           

2001

           

2000

77,2

54,5

71,6

80,6

82,7

80,5

86,1

87,8

79,5

87,6

84,4

1999

78,0

54,2

72,0

81,7

82,1

82,2

87,1

89,6

80,9

88,2

84,2

1998

78,8

55,8

72,5

81,4

81,7

82,9

87,4

89,4

82,0

89,5

84,8

1997

79,0

55,3

72,8

82,1

85,7

81,9

87,8

89,5

81,7

89,0

85,4

1996

79,2

56,9

72,8

82,6

83,5

82,7

88,0

89,8

81,4

89,1

85,0

1995

79,8

57,9

73,5

82,1

83,9

83,9

88,2

90,7

81,2

89,5

86,2

1994

79,7

58,0

73,3

81,6

84,6

83,3

87,8

90,0

81,3

90,0

86,3

1993

80,0

58,5

72,2

82,6

84,7

83,9

88,4

90,5

81,5

90,6

85,8

1992

80,0

57,0

71,8

82,8

86,0

82,9

88,4

90,8

81,8

90,6

86,8

1991

79,3

59,2

72,2

79,9

86,6

82,6

86,2

89,0

81,1

89,5

86,5

1990

80,6

58,8

72,1

82,2 

85,2

84,4

89,0

92,3

81,5

91,1

86,4