Kirkelige begravelser

I 2019 blev der i folkekirken foretaget 44.271 kirkelige begravelser. Ved kirkelig begravelse forstår man, at en præst medvirker ved en højtidelighed og bl.a. foretager jordpåkastelse, før kisten begraves eller kremeres.

Antallet af kirkelige begravelser i 2019 svarede til, at 82,7 procent af  alle, der døde i Danmark, blev begravet / bisat under medvirken af en præst i folkekirken. 

Tabellen herunder viser antallet af kirkelige begravelser, der er foretaget af præster i folkekirken i 2018-2006 - dels i landet som helhed, dels i hvert af de 10 stifter.  

Tallene indgår i den kirkestatistik, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for Kirkeministeriet. Mere detaljerede oplysninger, bl.a. tal på sogne- og provstiniveau, kan findes på statistikbanken.dk under emnet "Befolkning og valg". På sogn.dk og provsti.dk kan man også findes tallene for de enkelte sogne under henholdsvis "Sogneoplysninger" og "Provstioplysninger".

 

Kirkelige begravelser

Hele landet

Køben-havn

Helsin-gør

Roskil-de

Lolland-Falster

Fyen

Aal-borg

Vi-borg

Århus

Ribe

Hader-slev

2019 44.271 3.722 7.434 6.140 1.179 4.335 4.796 3.522 6.014 3.154 3.975
2018 45.324 3.811 7.441 6.199 1.210 4.445 4.888 3.713 6.297 3.392 3.928
2017 44.388 4.027 7.327 6.164 1.265 4.259 4.609 3.590 6.056 3.185 3.906
2016 43.776 3.949 7.263 5.965 1.244 4.174 4.790 3.472 5.861 3.200 3.858
2015  43.993   3.890   7.385   5.911    1.260   4.166   4.824  3.588   5.889  3.144   3.936
2014 42.734 3.894 6.837 5.735 1.147 4.229 4.622 3.486 5.741 3.110 3.933
2013  43.310 4.091 7.024 5.606 1.272 4.305 4.798 3.863 5.683 3.092 3.876
2012 45.271 4.511 7.294 6.160 1.276 4.357 4.855 3.623 6.096 3.127 3.972

2011

46.129

4.666

7.512

6.329

1.345

4.527

4.976

3.650

5.950

3.191

3.983

2010

48.079

4.952

7.982

6.479

1.465

4.600

5.086

3.809

6.167

3.372

4.167

2009

48.891

5.367

7.854

6.541

1.423

4.805

5.198

3.752

6.261

3.373

4.317

2008

48.751

5.250

8.043

6.569

1.462

4.610

5.124

3.780

6.418

3.367

4.128

2007

49.479

5.496

8.014

6.638

1.489

4.787

5.136

3.834

6.398

3.421

4.266

2006

49.757

5.808

7.985

6.503

1.592

4.707

5.176

3.925

6.289

3.557

4.215