Kirkelig vielse og kirkelig velsignelser af borgerligt viede

I 2019 blev der i alt foretaget 9.969 vielser i folkekirken.

Tabellen herunder viser dels antallet af vielser i folkekirken som helhed, dels i hvert af de 10 stifter. Tallene indgår i den kirkestatistik, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for Kirkeministeriet. Mere detaljerede oplysninger, bl.a. tal på sogne- og provstiniveau, kan findes på statistikbanken.dk under emnet "Befolkning og valg". På sogn.dk og provsti.dk kan man også findes tallene for de enkelte sogne under henholdsvis "Sogneoplysninger" og "Provstioplysninger".

 

Kirkelige

vielser

Hele

landet

Køben-

havn

Helsin-

gør

Roskil-

de

Lolland-

Falster

Fyen

Aal-

borg

Vi-

borg

Århus

Ribe

Hader-

slev

2019 9.969 1.154 1.401 1.375 212 954 1.070 803 1.423 728 849
2018 10.698 1.198 1.581 1.513 224 949 1.082 897 1.579 752 923
2017 10.381 1.167 1.472 1.453 211 941 1.124 862 1.541 729 881
2016 10.479 1.242 1.516 1.459 234 954 1.053 864 1.558 741 858
2015 9.765 1.170 1.412 1.344 212 878 1.022 814 1.358 704 851
2014 9.694 1.145 1.383 1.333 165 929 1.011 826 1.450 694 758
2013 9.808 1.079 1.383 1.415 193 940 1.067 796 1.421 710 804
2012 10.025 1.120 1.409 1.437 211 961 976 851 1.411 723 926

2011

9.977

1.042

1.455

1.397

208

943

1.022

809

1.461

746

894

2010

11.077

1.174

1.647

1.558

249

1.099

1.147

907

1.491

782

1.023

2009

12.176

1.247

1.748

1.674

271

1.188

1.278

1.033

1.732

881

1.124

2008

14.318

1.381

2.059

2.095

369

1.393

1.508

1.183

2.025

1.023

1.282

2007

15.255

1.482

2.220

2.399

341

1.401

1.622

1.244

2.052

1.088

1.406

2006

15.212

1.453

2.453

2.262

348

1.357

1.548

1.278

2.081

1.047

1.385

 

 

 

Kirkelige velsignelser af borgerligt viede 

Et par, der er blevet borgerligt viet, har mulighed for at få foretaget en kirkelig velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab.

 

Tabellen herunder viser antallet af kirkelige velsignelser af borgerligt viede, dels i landet som helhed, dels i hvert af de 10 stifter.

 

Kirkelige vel-

signelser 

Hele

landet 

Køben-

havn

Helsin-

gør

Roskil-

de

Lolland-

Falster

Fyen  

Aal-

borg

Vi-

borg 

Århus 

Ribe  

Hader-

slev 

2019 1.383 133 190 192 28 110 152 108 224 108 138
2018 1.471 151 214 192 26 149 164 111 245 106 113
2017 1.332 130 219 180 27 116 125 109 184 106 136
2016 1.370 135 211 185 27 115 129 115 210 120 123
2015 1.251 140 152 171 21 118 146 119 190 78 116
2014 1.299 102 197 163 24 117 143 119 207 97 130
2013 1.352 132 193 172 22 119 165 132 216 85 116
2012 1.483 135 202 206 24 144 142 129 223 128 150

2011

1.488

135

198

217

32

139

143

123

253

106

142

2010

1.670

142

231

222

25

154

154

149

283

139

171

2009

1.730

152

249

258

32

160

192

142

261

132

152

2008

1.865

158

275

280

32

174

172

160

291

126

197

2007

1.863

137

271

285

35

170

175

144

287

140

220

2006

1.742

137

272

240

29

156

188

135

281

131

173