Konfirmerede

I 2019 blev der i folkekirken konfirmeret 46.181 unge.

Tabellen herunder viser antallet af konfirmerede, dels i landet som helhed, dels i hvert af de 10 stifter. Der er desuden nævnt hvor stor en procentdel af alle unge, der blev konfirmeret. Tallene indgår i den kirkestatistik, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for Kirkeministeriet. Mere detaljerede oplysninger, bl.a. tal på sogne- og provstiniveau, kan findes på statistikbanken.dk under emnet "Befolkning og valg". På sogn.dk og provsti.dk kan man også findes tallene for de enkelte sogne under henholdsvis "Sogneoplysninger" og "Provstioplysninger".

 

Konfir-

merede i 2019

Hele landet 

Køben-

havn

Helsin-

gør      

Roskil-

de

Lolland-

Falster

Fyen 

Aal-

borg

Vi-

borg

Århus 

Ribe  

Hader-

slev     

 

46.181

2.796    

7.448

6.263

747

4.318

5.084

4.283

7.418

3.360

4.464

Pct. af alle unge68,341,257,666,970,375,983,280,774,977,072,7

 

Konfirmationsforberedelse og konfirmation kan foregå på 7. eller 8. klassetrin. Derfor er procenten beregnet ud fra, hvor mange unge der gennemsnitligt var i de to årgange, hvor konfirmation kan finde sted.

 

Tabellen herunder viser procentdelen af unge, der er blevet konfirmeret i årene 2001-2018. Antallet af konfirmander blev dog ikke opgjort i 2002 og 2003.

2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Hele
Landet
68707068717071717370707172737273--77