Menighedsrådsvalg 2020

I år skal der være valg til menighedsråd, og det er første gang, at den nye valgform finder anvendelse.

Den nye valglov trådte i kraft den 1. januar 2020, og ministeriet er lige nu i gang med at opdatere hjemmesiden med information om den nye valgform m.m. og forventer at være færdige inden længe.

I tilfælde af spørgsmål henvises der til den nye valglov samt fire nye cirkulærer, som ligeledes er trådt i kraft i januar 2020:

Menighedsrådsmedlemmer kan med fordel orientere sig om valget i Valgvejledningen, der er tilgængelig på Den Digitale Arbejdsplads (DAP).

Du er også velkommen til at kontakte Kirkeministeriet på tlf.nr. 33 92 33 90 og spørge efter følgende medarbejdere:

Specialkonsulent Katrine Gunnersø Søndergaard

Fuldmægtig Anette Mia Rasmussen

Fuldmægtig Martin Martensen-Larsen