Forsøg med nye valgmåder

Ved menighedsrådsvalget 2012 blev der åbnet for, at menighedsråd kan gennemføre valget på nye måder.

Kirkeministeriet (daværende Ministeriet for Ligestilling og Kirke) inviterede den 28. februar 2012 alle menighedsråd til at deltage i forsøgene. De interesserede menighedsråd skulle søge ministeriet om tilladelse til at gennemføre valget på en af de nye måder. Det skyldtes, at forsøgene kun kan gennemføres med dispensation fra en række af de almindelige bestemmelser om menighedsrådsvalg.

Ministeriet har i alt givet 190 menighedsråd dispensation til at gennemføre valget på en ny måde. Det svarer til ca. 10 procent af alle menighedsråd i folkekirken. Nogle af de 190 menighedsråd er fælles for to eller flere sogne. Forsøgene omfatter derfor i alt 244 af folkekirkens 2.182 sogne.

Der var tre muligheder for at gennemføre valget på en anden måde end normalt. De tre muligheder beskrives kort i det følgende. Menighedsråd, der deltager i forsøg med en 2 årig funktionsperiode og samt forsøg med valgsamling og en 2 årig funktionsperiode har valg igen i 2014.

Oversigt over menighedsråd, der deltager i forsøg med valg i 2014 - PDF

 

1. Halvering af menighedsrådets funktionsperiode fra 4 til 2 år

Dette forsøg betyder, at valget til menighedsråd gennemføres efter de almindelige regler, men at det nye menighedsråds funktionsperiode forkortes, så den kun bliver 2 år. Der skal så holdes nyt valg til menighedsrådet i 2014, ligeledes for en funktionsperiode på 2 år.

71 menighedsråd har fået tilladelse til at gennemføre forsøg med en funktionsperiode på 2 år. De 71 menighedsråd omfatter tilsammen 84 sogne.

Oversigt over menighedsråd, der deltager i forsøg med 2 årig funktionsperiode - PDF

 

2. Gennemførelse af valget på en valgforsamling

Dette forsøg indebærer, at valget af medlemmer samt stedfortrædere til menighedsrådet sker på et møde, der skal holdes tirsdag 11. september 2012. Valgforsamlingen er åben for alle medlemmer af folkekirken i sognet, og valget sker efter en debat på mødet.

De er knyttet en ventil til valg på en valgforsamling. Ventilen består i, at medlemmer af folkekirken, der har valgret til menighedsrådet, efter valgforsamlingen kan indgive en kandidatliste. Det skal ske senest en uge efter valgforsamlingen, det vil sige senest tirsdag 18. september 2012. Hvis der bliver indgivet en liste, bortfalder resultatet af valgforsamlingen, og der gennemføres menighedsrådsvalg efter de almindelige regler.

68 menighedsråd har fået tilladelse til at gennemføre valget ved en valgforsamling. De 68 menighedsråd omfatter tilsammen 89 sogne.

Oversigt over menighedsråd, der deltager i forsøg med valgforsamling - PDF

 

3. Gennemførelse af valget på en valgforsamling og funktionsperiode på 2 år

Dette forsøg er en kombination af de to førstnævnte forsøgsmuligheder.

Det vil sige, at valget gennemføres på et møde, der skal holdes tirsdag 11. september 2012, men at funktionsperioden for menighedsrådet kun bliver 2 år. Der er knyttet en ventil til valget på valgforsamlingen, så der er mulighed for at indgive en kandidatliste efter valgforsamlingen. Sker det, vil valget blive gennemført efter de almindelige regler, men dog fortsat med en funktionsperiode på 2 år.

51 menighedsråd har fået tilladelse til at gennemføre valget på denne måde. De 51 menighedsråd omfatter tilsammen 71 sogne. 

Oversigt over menighedsråd, der deltager i forsøg med valgforsamling og 2 årig funktionsperiode - PDF