Information fra Pensionskassen af 1950

Information vedr. oprykning til lønramme 34 for medlemmer af Pensionskassen af 1950

 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har overfor Pensionskassen tilkendegivet, at der, som følge af det manglende hjemmelsgrundlag i vedtægten for en oprykning, skal ske en suspendering af den praksis, som Pensionskassen hidtil har fulgt, indtil der foreligger en vurdering fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

 

Konkret betyder det, at der i øjeblikket ikke kan foretages oprykning af nogen medlemmer i pensionskassen ej heller af medlemmer, som enten er på vej til at fratræde, eller som er fratrådt. Disse medlemmer vil ikke efterfølgende kunne søge og gøre krav på en oprykning til lønramme 34, som får pensionsmæssig virkning, idet det er en forudsætning, at medlemmet er indplaceret på lønrammen (skalatrinnet) før pensioneringstidspunktet.

 

Pensionskassen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår Medarbejder- og Kompetencestyrelsens vurdering foreligger. Der henvises til at følge med her på hjemmesiden, hvor vurderingen vil blive offentliggjort.