Institutionsbidrag

Private kirkelige institutioner, der har medlem(mer) i Pensionskassen af 1950, betaler et bidrag til pensionskassen pr. medlem på 1,5 % af medlemmets løn på det opnåede skalatrin.

 

Pensionskassen sender opkrævninger til de kirkelige institutioner via sikker mail til institutionens e-Boks.

 

Institutionsbidraget har hidtil været opkrævet en gang i kvartalet. Praksis for opkrævning af instituionsbidrag er fra den 1. april 2020 ændret, så der ikke længere opkræves kvartalsvis, men én gang årligt. Næste opkrævning vil derfor angå perioden 1. april 2020 – 31. december 2020. Derefter vil perioderne være 1. januar – 31. december.