Om Pensionskassen af 1950

Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner er en statsstøttet pensionskasse, som blev oprettet i 1950. Pensionskassen ledes af en bestyrelse i henhold til kassens vedtægter.

 

Du kan finde vedtægterne for Pensionskassen af 1950 her.

 

Bestyrelsen består af 4 medlemmer: Kirkeministeriet og Finansministeriet udpeger hver et medlem af bestyrelsen. Det 3. bestyrelsesmedlem og en suppleant herfor vælges af bestyrelsen for Danske Sømands- og Udlandskirker, mens det 4. bestyrelsesmedlem og en suppleant herfor vælges blandt kassens medlemmer på et sendemandsmøde bestående af en repræsentant for hver af De Grundtvigske valg- og frimenigheder, hvis præster er indtrådt i kassen.

 

Disse valg foretages for et tidsrum af 5 år af gangen.

 

Bestyrelsen består aktuelt af:

 

  • Lene Graakjær Lund (udpeget af Kirkeministeriet), formand
  • Frank Nielsen (udpeget af Finansministeriet), næstformand
  • Selma Ravn (udpeget af Danske Sømands- og Udlandskirker)
  • Peter Hedegaard (udpeget af repræsentanter for De Grundtvigske valg- og frimenigheder)

 

Der er p.t. ikke suppleanter.