Optagelse i Pensionskassen af 1950

Vedtægterne for pensionskassen af 1950 fastslår, hvem der kan optages i pensionskassen.

Du kan finde vedtægterne her.

Pensionskassen af 1950 gør opmærksom på, at optagelse i kassen ikke kan finde sted på baggrund af administrativt stillingsindhold. Ansatte, herunder også ledere, hvis arbejdsopgaver er af overvejende/udelukkende administrativ karakter, kan således ikke optages i pensionskassen. Idet pensionskassens praksis på området ikke hidtil har været konsekvent, varsles ovennævnte administrative praksis hermed til ikrafttræden med et varsel på 3 måneder, det vil sige pr. 1. januar 2021.

Ansøgninger om optagelse i pensionskassen på baggrund af administrativt stillingsindhold, som er kassen i hænde og fuldt oplyst inden 1. januar 2021, behandles efter hidtidig praksis.

Ovennævnte har ikke betydning for ansatte, der allerede er optaget i kassen, uanset eventuelt administrativt stillingsindhold i den ansættelse, som udgør grundlaget for det aktuelle medlemskab af pensionskassen. Pensionskassen gør dog opmærksom på, at også nuværende medlemmer vil være omfattet af ovennævnte, såfremt de tiltræder en ny stilling inden for pensionskassens dækningsområde, eller der sker væsentlig stillingsændring i deres nuværende ansættelse.

 

Vær opmærksom på, at pensionsopsparing afhænger af beskæftigelsesgraden i den konkrete ansættelse. Ved deltidsansættelse bør den ansatte derfor forholde sig til, hvilken pensionsopsparing der i den konkrete situation er bedst.

 

Ansøgning om optagelse af et medlem skal ske ved, at den ansatte og dennes ansættelsesmyndighed udfylder en ansøgningsblanket.

 

Du kan finde ansøgningsblanketten her.

 

Den udfyldte og underskrevne ansøgningsblanket vedlagt de nødvendige bilag sendes til Pensionskassen af 1950 enten pr. mail eller post på:

 

  • km@km.dk
    att. Pensionskassen af 1950

 

  • Pensionskassen af 1950 v/Kirkeministeriet
    Frederiksholms Kanal 21
    1220 København K.

 

Optagelse i pensionskassen kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter, at pensionskassen har modtaget fyldestgørende ansøgning, også selvom medlemmet er tiltrådt sin stilling på et tidligere tidspunkt.

 

Medlemmer kan efter optagelse tilgå deres pensionsoplysninger på www.tjenestemandspension.dk.