Grundlovens bestemmelser om folkekirke og religion

 

Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 indeholder følgende 7 bestemmelser om den danske folkekirke og om religionsforhold i øvrigt.

 

§ 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

 

§ 6. Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.

  

§ 66. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.

 

§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

 

§ 68. Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.

 

§ 69. De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

 

§ 70. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.