Ministeriet

Kirkeministeriet er den øverste administrative myndighed i folkekirken og fungerer som et fælles sekretariat for folkekirken. Fra kontorerne i Staldmestergården tæt på Christiansborg har ministeriets ca. 80 medarbejdere ansvaret for:

- Folkekirkens økonomi

- Folkekirkens styrelse og andre trossamfund 

- Folkekirkens personale

- Folkekirkens it herunder personregistrering

Kirkeministeriet blev oprettet i 1916, da det blev udskilt fra Ministeriet for Kirke-og Undervisningsvæsenet.