Bestyrelsen for Sjællands Kirkemusikskole

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kirkemusikskolen. Der ydes ikke vederlag for medlemskab af bestyrelsen. 

Bestyrelsens sammensætning i perioden 2014-2018:

Navn Udpeget af
Peter Fischer-Møller (fmd.) Kirkeministeriet
Helle Ostenfeld (næstfmd.) Kirkeministeriet
Marianne Gaarden
 
Kirkeministeriet
 
Philip Schmith-Madsen Dansk Organist og Kantor Samfund
Kenn Therkelsen Organistforeningen
Alex Bach Andersen Dansk Kirkemusiker Forening
Karen-Marie la Cour Landsforeningen af Menighedsråd
Tom Henriques Kirkeministeriet
Sven-Ingvart Mikkelsen Musikkonservatorierne

 

Bestyrelsen for Vestervig Kirkemusikskole

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kirkemusikskolen. Der ydes ikke vederlag for medlemskab af bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning i perioden 2014-2018:

Navn Udpeget af
Henning Toft Bro (fmd.) Kirkeministeriet
Thomas Frank Kirkeministeriet
Birthe Christiansen Dansk Kirkemusiker Forening
Henrik Strøm Organistforeningen
Jette Madsen (næstfmd.) Kirkeministeriet
Ketty Sørensen Kirkeministeriet
Karen-Marie la Cour Landsforeningen af Menighedsråd
Ulrik Spang-Hanssen Musikkonservatorierne
Poul Skjølstrup Larsen Dansk Organist og Kantor Samfund

 

 

Bestyrelsen for Løgumkloster Kirkemusikskole

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kirkemusikskolen. Der ydes ikke vederlag for medlemskab af bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning i perioden 2014-2018: 

Navn Udpeget af
Elof Westergaard (fmd.) Kirkeministeriet
Asger Gewecke Kirkeministeriet
Karen-Marie la Cour Landsforeningen af Menighedsråd
Claus Skjold Larsen (næstfmd.)  Musikkonservatorierne
Gerda Torp Nørgaard Dansk Kirkemusiker Forening
Ingrid Bartholin Gramstrup Organistforeningen
Klaus Viggo Jensen Dansk Organist og Kantor Samfund
Bodil Dibbern Kirkeministeriet
Kristian Bennike Kirkeministeriet

 

 

Bestyrelsen for Folkekirkens Videns-og Uddannelsescenter

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af centret. Der ydes ikke vederlag for medlemskab af bestyrelsen. 

Bestyrelsens sammensætning:  

Navn

Titel

Periode for udnævnelse

Elof Westergaard (formand)

Biskop, Ribe Stift

2017-2020

Steffen Brunés (næstformand)

Afdelingschef, Kirkeministeriet

løbende

Peter Fischer-Møller

Biskop, Roskilde Stift

2015-2018

Anton Pihl

Bestyrelsesmedlem, Landsforeningen af Menighedsråd

2017-2020

Per Bucholdt Andreasen

Sognepræst, Den danske Præsteforening

2017-2020

Niels Vincens Grunnet

Den danske Præsteforening

2017-2020

 

 

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Budgetfølgegruppen rådgiver kirkeministeren vedrørende fællesfondens drift. Der ydes ikke vederlag for medlemskab af budgetfølgegruppen.

Budgetfølgegruppens sammensætning:

Navn

Titel

           Periode for udnævnelse

Tine Lindhardt

Biskop - Fyens Stift

             1-9-2015 - 31-12-2018

Elisabeth Tine Aggerbeck

Stiftskontorchef - Ribe Stift 

           27-8-2017 - 31-12-2018

Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Provst - Danmarks Provsteforening

           2-10-2014 - 31-12-2018

Søren Abildgaard

Landsforeningen af Menighedsråd

             1-1-2016 - 31-12-2018

Klaus Kerrn-Jespersen

Kontorchef - Kirkeministeriet

             1-1-2014 - 31-12-2018

 

  

Kirkeministeriets og folkekirkens It-følgegruppe

It-følgegruppen rådgiver Kirkeministeriet om it-strategiske overvejelser, forretningsudvikling, økonomisk styring og prioritering.