Publikationer

2022

Afsluttende rapport fra arbejdsgruppen vedr. Gode rammer for folkekirkens lokale kasser - PDF

Evaluering af forsøg under Lov om forsøg i folkekirken - PDF

Analyse af rammer for økonomistyring af de lokale kasser i folkekirken - PDF

2021

Årsrapport for Kirkeministeriets departement 2021 - PDF

Adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i sognepleje - PDF

Programbeskrivelse - folkekirkens grønne omstilling - PDF

2020

Årsrapport for Kirkeministeriets departement 2020 - PDF

Folder - folkekirkens økonomi - PDF

2019

Årsrapport for Kirkeministeriets departement 2019 - PDF

Forsikringshåndbogen 2017-2019

Forsøg i folkekirken

2018

Årsrapport 2018 for Folkekirkens it

Årsrapport 2018 for Kirkeministeriets departement - PDF

Betænkning fra Udvalget om Præstemangel, september 2018 - PDF

2017

Kompetenceprofil for præster, den 1. december 2017 - PDF

Betænkning 1567 - Menighedsrådsvalg i fremtiden - PDF

Årsrapport 2017 for Kirkeministeriets departement - PDF

Analyse om indhold og omfang af mobning blandt folkekirkens præster - PDF 

2016

Årsrapport 2016 for Kirkeministeriets departement - PDF

Samarbejde mellem menighedsråd i folkekirkens provstier - PDF

Kompetenceprofil provsteembedet - PDF 

2015

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriets departement - PDF

Menighedsråd på jeres måde - 2015- PDF

Evalueringsrapport Forsøg med valg til menighedsråd 2015 - PDF

2014

Folkekirkens styre - Betænkning 1544 - 2004 - PDF

Årsrapport 2014 for Kirkeministeriets departement -PDF

Forsikringshåndbog - Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 - PDF    

Artskontoplan for lokale kasser vers. 2.4 - Jan 2014 - PDF

Formålskontoplan vers. 2.2 - Jan 2014 - PDF

Vejledning tl formålskontoplan 2012 - PDF

Vejledning til Budget 2014 - PDF

Budgetskema 2014 - Excel

Beregning af kirkegårds- og krematorietakster

2013

Rapport om hospitalspræsters arbejde - Red. Dorthe R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland - 2013 -PDF

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 -  Juni 2013 - PDF

Delrapport 2 fra udvalg om folkekirkeligt videns- og studiecenter - Marts 2013 - PDF

Ministerens brev om oprettelse af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter - Maj 2013  PDF

Rapport fra Implement Consulting Group om organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen - PDF

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende serviceeftersyn af gravminderegistreringsordningen - Juni 2013 - PDF

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug - Apr. 2013 - PDF

Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departement - PDF

Momsvejledning 2013 - PDF

Regneark til momsvejledning 2013 - PDF - Excel

Regnskabsinstruks for kirkekasser 2013 - PDF

Bilag til regnskabsinstruks for kirkekasser 2013 - PDF - Word

Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 2013 - PDF

Bilag til regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 2013 - PDF - Word