Kirkegården, Begravelsesplads for alle

Indledning

Religionsfrihed og kirkegårde

Generelle regler for kirkegårde

Lokale regler og rammer

Særlige afdelinger

Begravelseshandlingen

Særlige forhold

 

Folkekirkens godt 2.100 kirkegårde er med ganske få undtagelser de eneste begravelsespladser i Danmark. Derfor er kirkegårdene ikke blot for folkekirkens medlemmer. De ca. 700.000 indbyggere, som står uden for folkekirken, har også ret til - og er henvist til - at blive begravet på dem.

Mange af dem, der ikke er medlemmer af folkekirken, har et andet religiøst tilhørsforhold og eventuelt en anden etnisk baggrund. En del har derfor ønsker i forbindelse med bl.a. begravelsesceremonier og gravsteder, som er forskellige fra de traditionelle danske begravelsesskikke.

I denne vejledning, som især er rettet til menighedsråd og andre kirkegårdsbestyrelser, beskrives problemstillingerne, og de opfordres til at vise åbenhed og imødekommenhed over for ønskerne.