Kirkegården: Begravelsesplads for alle - Hovemenu

 

 

Udlån af kirker til begravelser Begravelsesceremonier i kapeller Begravelsesceremonier ved et gravsted

 

En begravelseshandling kan enten foregå som en "kirkelig begravelse" eller som en "borgerlig begravelse". Ved "kirkelig begravelse" forstår man enhver begravelse, hvor der medvirker en præst, hvadenten det er en præst i folkekirken, i et andet kristent trossamfund eller i et ikke-kristent trossamfund.

 

Når der er tale om kirkelig begravelse af medlemmer af kristne trossamfund uden for folkekirken, kan man i visse tilfælde låne en af folkekirkens kirker til ceremonien. Man har altid ret til, såvel ved kirkelige som ved borgerlige begravelser, at bruge folkekirkens kapeller. Det gælder, uanset om der er tale om et kristent eller et ikke-kristent trossamfund.

 

Begravelseshandlingens forløb skal i alle tilfælde aftales mellem den, der er ansvarlig for den, og kirkegårdsbestyrelsen. Man kan eventuelt bede om en skriftlig beskrivelse af det ønskede forløb.