Generelle regler for kirkegårde

Kirkegården: Begravelsesplads for alle - Hovemenu

 

Ret til at blive begravet
Pligt til at sørge for plads på kirkegården
Kirkegårdsvedtægt


De generelle regler, der har med kirkegårdene at gøre, findes dels i lov om begravelse og ligbrænding (lov nr. 346 af 26. juni 1975), dels i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (lovbekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992).

 

Til begravelsesloven er knyttet bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding af 1. december samt et cirkulære af samme dato. Loven om kirkebygninger og kirkegårde er suppleret med bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (nr. 527 af 19. juni 1992).