Religionsfrihed og kirkegårde

Kirkegården: Begravelsesplads for alle - Hovemenu

 


Samfundets officielle begravelsespladser
Der er religionsfrihed i Danmark. Ingen har pligt til at bekende sig til en religion eller være med i et trossamfund. Men samtidig er det i Grundlovens § 67 bestemt, at borgerne har ret til at danne trossamfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, når blot der ikke foretages eller læres noget, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

 

Et trossamfund kan ansætte præster (imamer, rabbinere, menighedsforstandere m. v.). Det kan opføre bygninger til brug for religionsudøvelsen (kirker, moskeer, templer m.v.). Det kan drive skoler og udgive skrifter. Et trossamfund kan også anlægge og drive sin egen begravelsesplads.

 

At der er religionsfrihed i Danmark, betyder dog ikke, at der er religions-lighed. Grundlovens § 4 giver folkekirken en særlig stilling, idet folkekirken som det eneste trossamfund skal understøttes af staten. Støtten ydes på finansloven og er for tiden årligt på godt 500 mio. kr.