Særlige forhold

Kirkegården: Begravelsesplads for alle - Hovemenu

 

Man kan på kirkegårdene blive stillet over for særlige ønsker eller forhold, som der ikke er fastsat regler for i lovgivningen, og som man måske heller ikke har taget højde for i de lokale bestemmelser i kirkegårdsvedtægterne. De kan f.eks. have baggrund i religion eller nationalitet.