Begravelse af legemsdele

Kirkegården: Begravelsesplads for alle - Hovemenu

Tilbage til - Særlige forhold

 

En muslim ønskede for få år siden at erhverve et gravsted, hvor hans amputerede ben kunne blive begravet, og hvor han siden selv kunne blive begravet. Ønsket var religiøst begrundet. Ved begravelse på denne måde ville han til sin tid kunne opstå som en hel skikkelse.

 

En kirkegård er beregnet og indviet til begravelse af det menneskelige legeme og ikke amputerede lemmer. Selv om man har krav på at få stillet et gravsted til rådighed for en almindelig begravelse, har man ikke krav på at få udlagt et gravsted med henblik på i første omgang at få begravet en amputeret legemsdel.

 

Der er dog intet til hinder for, at en kirkegårdsbestyrelse kan imødekomme et sådant, religiøst begrundet ønske. Det vil især være naturligt, at ønsket imødekommes på en kirkegård, hvor der findes en særlig muslimsk afdeling.