Gravminder

Kirkegården: Begravelsesplads for alle - Hovemenu

Tilbage til - Særlige forhold

 

Som nævnt i kapitel 3 kan der i kirkegårdsvedtægten bl.a. fastlægges retningslinier for, hvilke typer af gravminder der må opstilles på kirkegårdene. Eventuelt kan der være forskellige retningslinier for forskellige dele af kirkegården.

 

I § 21, stk. 1, i bekendtgørelsen om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er det fastsat, at provstiudvalget kan forlange, at gravgitre og mindesmærker, der anses for skæmmende eller upassende, fjernes fra kirkegården.

 

I § 21, stk. 2, er det dog fastslået, at man ikke kan kræve, at indskrifter på mindesmærker skal være affattet på dansk.

 

Gravminder kan således ikke afvises eller kræves fjernet som skæmmende eller upassende, blot fordi de har en indskrift på et andet sprog eller med andre bogstaver end de latinske. De kan normalt heller ikke anses for skæmmende eller upassende, blot fordi der er en indskrift eller symboler, som knytter sig til en anden religion.