Tilladelse til flytning af lig

Kirkegården: Begravelsesplads for alle - Hovemenu

Tilbage til - Særlige forhold

 

Flytning af lig, som er begravet, kan ifølge § 25 i bekendtgørelsen om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kun ske med tilladelse fra stiftsøvrigheden. Sådanne tilladelser gives kun i enkelte tilfælde, hvor ganske særlige forhold taler for det.

 

Som følge af at en del flygtninge opholder sig i Danmark, kan en kirkegårdsbestyrelse blive stillet over for et ønske om, at der i forbindelse med en begravelse gives forhåndsgaranti om, at liget på et senere tidspunkt kan blive flyttet.

 

En flygtningefamilie, som mistede et barn, ønskede således en garanti for, at liget kunne flyttes til en grav i hjemlandet, hvis forholdene en dag gjorde det muligt for familien at vende tilbage dertil.

Det er Kirkeministeriets holdning, at man skal være åbne over for at give tilladelse til flytning af lig i sådanne ekstraordinære tilfælde, og at dette kan tilkendegives, hvis man møder ønsket.