Dåbsoplæring

FORORD

  1. ET TILBUD TIL BØRN OG FORÆLDRE
  2. DÅBSOPLÆRINGENS RAMMER
  3. DÅBSOPLÆRINGENS INDHOLD
  4. FORHOLDET TIL FOLKESKOLEN

Bilag: ANORDNING OM INDLEDENDE KONFIRMATIONSFORBEREDELSE

 

 

 

 

 

 

 

FORORD

I 10 år har det været muligt for folkekirkens sogne at tilbyde børn en dåbsoplæring, indledende konfirmationsforberedelse, når præst og menighedsråd er enige om at tilbuddet skal gives.

Efterhånden som kendskabet til denne mulighed har bredt sig blandt præster og menighedsråd, har flere og flere sogne givet tilbuddet, som er blevet godt modtaget af såvel børn som forældre.

Med denne vejledning vil Kirkeministeriet gerne inspirere og opmuntre til, at endnu flere præster og menighedsråd overvejer, om også børn og forældre i deres sogne skal have et sådant tilbud.

Til støtte for disse overvejelser beskriver vejledningen dåbsoplæringens rammer og indhold på baggrund af dels kgl. anordning af 9. maj 1994 om indledende konfirmationsforberedelse (dåbsoplæring), dels nogle af de erfaringer, som er gjort i de 10 år, hvor indledende konfirmationsforberedelse har været en mulighed.

Kirkeministeriet har desuden i tilknytning til denne vejledning lavet en lille folder, "Et tilbud fra kirken til børn og forældre", som sognene eventuelt kan bruge til at orientere forældre om dåbsoplæringen.