Samarbejdsaftaler 2020

Samarbejdets art Samarbejdende myndigheder Provsti og stift Dispensation Dato for godkendelse og udløb PDF
Fælles korleder Skive og Salling provstier Viborg Stift § 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi og § 9, stk. 5, i lov om menighedsråd Den 15. januar 2020 - udløb den 30. juni 2021 Se vedtægt (PDF)