Tilskud til samarbejdsprojekter

Tidsfrister for ansøgning af midler vil blive offentliggjort her på siden.

I følge §44 i lov om menighedsråd kan kirkeministeren bevilge tilskud af fællesfonden for 1 år ad gangen til fremme af ordninger i medfør af lovens §43, stk. 1. Bestemmelsen giver mulighed for, at der kan søges om tilskud til samarbejdsprojekter.

Der var i 2015 afsat i alt 1.104.691 kr. til forsøgsprojekter vedrørende menighedsrådslovens §44.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en ansøgningsfrist og der kan ikke derfor ikke indhentes ansøgningsformularer.

 

Typer af samarbejdsprojekter

I praksis kan der ydes tilskud, hvis der er tale om et samarbejdsprojekt, som kræver dispensation fra:

Reglerne i kapitel 1-7 og 9 i lov om menighedsråd eller regler i lov om valg til menighedsråd

 • Lov om folkekirkens økonomi
 • Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
 • Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. 
 • Endvidere er det en forudsætning, at samarbejdet vedrører løsning af folkekirkelige anliggender

 

Mulige samarbejdsparter

Der skal være tale om samarbejde mellem:

 • To eller flere menighedsråd
 • Flere menighedsråd i ét provsti, hvor samarbejdet etableres med Provstiet som ramme
 • Stiftsøvrighed og provstiudvalg
 • To eller flere stiftsøvrigheder
 • To eller flere provstiudvalg, eller menighedsråd  
 • En eller flere stiftsøvrigheder eller provstiudvalg

 

Ansøgningen bør indeholde følgende:

 • Projektbeskrivelse
 • Godkendt projektbudget
 • Tidsplan
 • Begrundelse for ansøgningen
 • Seneste regnskab
 • Underskrift.