Departementets whistleblowerordning

Whistleblowerordningen i Kirkeministeriets departement, herunder Folkekirkens It, har til formål at øge muligheden for, at nuværende og tidligere ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold uden at frygte for negative konsekvenser, og at departementet kan følge op på eventuelle fejl og forsømmelser og tage skridt til at højne niveauet i sine ydelser.

Whistleblowerordningen er et supplement til departements direkte og daglige dialog med ansatte og samarbejdspartnere og udgør desuden et supplement til muligheden for at rette henvendelse til f.eks. nærmeste leder, HR-kontoret eller tillidsrepræsentanten.

Folkekirkelige myndigheder og borgere, som har en sag hos folkekirkelige myndigheder, er som udgangspunkt ikke omfattet af departementets whistleblowerordning. Der henvises i stedet til de almindelige forvaltningsretlige regler om bl.a. klageadgang.

Whistleblowerordningen kan f.eks. anvendes til at indsende oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i departementet, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Man kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse sin identitet, men vi opfordrer til, at man ikke indsender oplysninger anonymt. Der kan således være behov for at stille opklarende spørgsmål til afsenderen for, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles.

Henvendelser til whistleblowerordningen for Kirkeministeriets departement sendes som udgangspunkt sammen med eventuel dokumentation i form af vedlagte dokumenter og bilag via en formular, som kan udfyldes her:

 

Henvendelser til whistleblowerordningen behandles af Kirkeministeriets whistleblowerenhed hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

 

Fælles vejledning for whistle-
blowerordninger på statens område

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

God adfærd i det offentlige