Institutionsbidrag

Private kirkelige institutioner, der har medlem(mer) i Pensionskassen af 1950, betaler et bidrag til pensionskassen pr. medlem på 1,5 % af medlemmets løn på det opnåede skalatrin.

 

Pensionskassen sender opkrævninger til de kirkelige institutioner via sikker mail til institutionens e-Boks.

 

Institutionsbidraget opkræves p.t. en gang i kvartalet.

 

OBS

Pr. [1. april 2020] ændres praksis for opkrævning af institutionsbidrag, så det ikke længere opkræves kvartalsvis, men én gang årligt. Næste opkrævning vil derfor angå perioden [1. april 2020] – 31. december 2020. Derefter vil perioderne være 1. januar – 31. december