Optagelse i Pensionskassen af 1950

Vedtægterne for pensionskassen af 1950 fastslår, hvem der kan optages i pensionskassen.

Du kan finde vedtægterne her.

 

Vær opmærksom på, at pensionsopsparing afhænger af beskæftigelsesgraden i den konkrete ansættelse. Ved deltidsansættelse bør den ansatte derfor forholde sig til, hvilken pensionsopsparing der i den konkrete situation er bedst.

 

Ansøgning om optagelse af et medlem skal ske ved, at den ansatte og dennes ansættelsesmyndighed udfylder en ansøgningsblanket.

 

Du kan finde ansøgningsblanketten her.

 

Den udfyldte og underskrevne ansøgningsblanket vedlagt de nødvendige bilag sendes til Pensionskassen af 1950 enten pr. mail eller post på:

 

  • km@km.dk
    att. Pensionskassen af 1950

 

  • Pensionskassen af 1950 v/Kirkeministeriet
    Frederiksholms Kanal 21
    1220 København K.

 

Optagelse i pensionskassen kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter, at pensionskassen har modtaget fyldestgørende ansøgning, også selvom medlemmet er tiltrådt sin stilling på et tidligere tidspunkt.

 

Medlemmer kan efter optagelse tilgå deres pensionsoplysninger på www.tjenestemandspension.dk.