Fem testbyer afslutter Partnerskab for levende bymidter med gode råd og erfaringer

 

Rødekro, Vojens, Lemvig, Vordingborg og Ringsted har afprøvet dialogværktøjer og nye samarbejdsformer for at skabe erfaringer, der kan bidrage til udviklingen af bymidter.

Partnerskab for levende bymidter offentliggjorde i maj 2021 en række anbefalinger og en værktøjskasse til arbejdet med at skabe levende bymidter. Som en del af forløbet blev fem testbyer udvalgt til at afprøve partnerskabets anbefalinger og værktøjer i praksis. 

Alt for mange danske bymidter oplever funktionstømning grundet affolkning, ændrede indkøbsmønstre og nye mobilitets- og pendlingsmønstre. Fem byer har i løbet af 2022 arbejdet med at styrke samarbejdet om bymidten og i fællesskab med byens parter udarbejde en udviklingsplan eller finde nye løsningsmuligheder, som kan sikre en attraktiv og aktiv bymidte. Plan- og landdistriktsstyrelsen har fulgt arbejdet og har løbende samlet erfaringer og eksempler fra de fem testbyers arbejde. Erfaringerne er nu samlet i en rapport, der kan inspirere og hjælpe kommuner, der står overfor at skulle igangsætte et nyt bymidtesamarbejde.

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm udtaler:

Attraktive bymidter har stor betydning for butikker, erhvervsliv og borgere i de danske byer og for et Danmark i balance. Jeg er glad for testbyernes indsats det seneste år, og erfaringerne viser tydeligt, at kommunernes engagement betyder noget lokalt. Derfor er jeg også glad for, at de mange gode erfaringer nu kan komme andre kommuner til gavn.”

Erfaringerne fra testbyerne vil ligeledes indgå i regeringens arbejde med at udvikle og fastholde levende bymidter, bl.a. i ”Forsøgsordning for frie bymidter”.

Læs mere om Partnerskab for levende bymidters rapport om testbyerne og mere om Partnerskabet for levende bymidter på Planinfo.dk.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kontakt da Plan- og Landdistriktsstyrelsen via Pia Graabech [PiaGra@bpst.dk] eller Jeppe Høst [JepHoe@bpst.dk]