Hæderslegat til korleder og drengekor

   

Korleder Mads Bille og Herning Kirkes Drengekor blev årets modtagere af Mette Madsens legat til støtte for kirkelige, skabende og udøvende kunstnere. Begge fik en legatportion på 75.000 kr. Mads Bille fik overrakt legatet personligt, mens formanden for Herning Kirkes korudvalg Karen Bunk modtog legatet på drengekorets vegne.

Legaterne blev overrakt ved en reception i Kirkeministeriet den 20. august 2020, hvor organist Lars Sømod Jensen som medlem af legatbestyrelsen sammen med Domkantor Carsten Seyer holdt tale for de to legatmodtagere og begrundede legatuddelingen:

· Mads Bille har siden 1984 stået for et utrætteligt og helt enestående arbejde i hedebyen Herning. Som organist ved Herning Kirke og dermed leder af Herning Kirkes Drengekor har Mads Bille gjort arbejdet med kor og sang til en stærk kulturel markør, først i byen Herning og siden over hele landet som inspirator og kunstnerisk initiativtager til Sangens Hus, sangkraftcentre og meget mere. Det kunstneriske hæderslegat tildeles Mads Bille for det store arbejde, den kollegiale inspiration og den kærlighed til kirkens musik, han har videregivet til generationer af børn og unge.

· Herning Kirkes Drengekor er med sine næsten 75 år et af landets ældste drengekor og har især de seneste 30 år været en stor inspirator bag dannelsen af nye kor i denne særlige genre. Med sin stærke lokale forankring og vide udsyn, både nationalt og internationalt, har koret kastet sig ud i mange store musikalske udfordringer, men altid med folkekirkens liturgi og salmetradition som kerne og omdrejningspunkt. For dette arbejde og som opmuntring til kommende projekter tildeles årets hæderslegat til Herning Kirkes Drengekor.

Kirkeministeriet departementschef, Christian Dons Christensen, der er formand for legatbestyrelsen, siger i anledning af overrækkelsen:

- Der er grund til at være glad og stolt over, at vi i Danmark kan præstere så mange dygtige kor og korledere, som blandt andet findes i alle hjørner af folkekirken. Og de allerbedste af dem opnår også at tiltrække kunstnere og kor med international gennemslagskraft. Det kræver både ildsjæle og bredt folkeligt engagement, og det er begge årets legatmodtagere lysende eksempler på. Vores påskønnelse i dag går både til dem – og til legatets stifter, tidligere kirkeminister Mette Madsen, hvis gavmilde donation har gjort legatuddelingen mulig.

Om Mette Madsens legat

Mette Madsens legat uddeles årligt af Kirkeminister Mette Madsens Fond. Fonden blev etableret i 2017 ved testamente efter tidligere kirkeminister Mette Madsen (1924–2015).Mette Madsen var kirkeminister i regeringen Poul Schlüter I fra 1984-88.

Efter stifterens ønske er Kirkeministeriets departementschef formand for legatbestyrelsen. Herudover består bestyrelsen af salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen og organist Lars Sømod Jensen. Legatet kan ikke ansøges men uddeles årligt efter bestyrelsens beslutning til kirkelige musikere, sangere, digtere og komponister, herunder grupper og ensembler, som påskønnelse for deres kunstneriske indsats.