Inflationshjælp vil gavne landdistrikterne 

 

Der er flere gode nyheder for landdistrikterne i den aftale om inflationshjælp, som regeringen netop har indgået en bred aftale om med SF, Danmarksdemokraterne, de Radikale, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgelige.  

 

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V) fremhæver især støtten til de mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger i små byer, som er ramt af de stigende energipriser.  

 

“Jeg er glad for, at vi har en bred kreds af partier til at støtte op om, at vi giver en tiltrængt håndsrækning til butikkerne i de små samfund. Det er helt afgørende for landdistrikterne, at de lokale butikker overlever, og de er i en helt særlig udsat situation i øjeblikket med inflation og stigende energipriser,” siger Louise Schack Elholm.  

 

Der afsættes en ramme på 75 mio. kr. i 2023 til ordningen. Halvdelen af rammen afsættes til direkte støtte til mindre købmænd bagere, slagtere mv., mens den resterende halvdel afsættes til en grøn omstillingsstøtte, der skal hjælpe virksomhederne med at foretage investeringer i energiforbedrende tiltag.  

 

Der er også hælp til dagplejere, som i dag får i et standardfradrag på 60 pct. af den skattepligtige del af plejevederlaget, men på grund af de stigende udgifter er aftalepartierne enige om midlertidigt at forhøje standardfradraget 68 pct. i hele 2023. 

 

“I mange landdistrikter er børnefamilierne afhængige af dagplejere, fordi der ikke findes daginstitutioner overalt, og desuden er det vigtigt at sikre det frie valg,” understreger Louise Schack Elholm. 

 

Endelig er der godt nyt til landdistrikterne i form af ekstra hjælp til udskiftning af gasfyr, som er blevet en byrde for mange familier med de stigende gaspriser. Aftalepartierne er enige om at afsætte 200 mio kr. for at gøre det muligt for flere husholdninger at afkoble sig fra gasnettet og blive tilkoblet fjernvarmenettet.